Å bekjenne Jesu navn

Jesus sier at forfølgelser må komme. Avisoppslag bare den siste uken vitner om at den tiden er nær.

Vi skal ikke søke å unndra oss vanskeligheter ved å skikke oss lik denne verden, men være innstilt på at det vil koste å bekjenne Jesu navn. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt (2Tim 3:12). Vi må forberede oss på urett, motstand og forfølgelse om vi lever som sanne kristne og frimodig bekjenner vår tro på Jesus og hans ord. Ve dere, sier Jesus, når alle mennesker taler vel om dere (Luk 6:26).

Vi går mot en tid med yrkesforbud for kristne på mange områder. Det vil bli umulig å få arbeid eller oppdrag med et syn og en bekjennelse som strider mot tidsånden. Du må ha dyrets merke og preg i ånd (sinn og tanke) og hånd (gjerning). Det vil komme mer enn boikott og utestengelse, det vil komme direkte forfølgelse. Jesus har forberedt oss på det. Men vi skal prise oss salige om vi opplever slik forfølgelse, sier Jesus i Mt 5:10f.

Jesus sier at han vil kjennes ved den som bekjenner ham, men den som fornekter ham for menneskene, den vil han selv fornekte overfor sin Far i himmelen (Mt 10:32f). Det er en umulig kristen posisjon å la være å bekjenne Jesus og ikke la troen komme til uttrykk i både ord og sann kristen ferd.