Referat fra sommersamlingen

«Vi hører og leser oss sultne»,

sa Reidar Heian ved åpningsmøtet på Lekmannsmisjonens sommersamling.

«Jeg løfter opp til Gud min sang, ennu en gang, fra disse jordens daler»,

sang Elise Fjell, et klokkeklart vitnesbyrd. Vekkende alvorsord ble forkynt allerede første kveldsmøtet, da Lars Fossdal talte fra Heb 12: 13-17.

«Se til at ikke noen forspiller Guds nåde.»

Det er livsviktig å finne rom for omvendelse. Vi fikk høre mye klar og sterk forkynnelse, også i sang og frie vitnesbyrd under sommerens samling. Oppslutningen var større enn kanskje noen gang tidligere. Begge møtesaler var som regel tilnærmet fullsatte, til tider også «bakrommet» hvor møtet ble overført via skjerm, i tillegg til de som var ute i finværet. «Brudgommen kommer» var satt som overskrift, og gjestetaleren, Lorens Nord-Varhaug forkynte om vekkelse, og om hvor viktig det er å være våkne. En vàr samvittighet ser sin egen synd og får gjort opp – med både Gud og mennesker.

På Fossnes er forholdene stadig bedre tilrettelagt for at alle skal få høre, og trives. Det var i sannhet trivelig å være der, for både unge og eldre!  Selv de minste med barnepass i sandkassene, fikk «følge møtene» gjennom høyttalerne ute. Husmor, (Mary Ann Mercado), med frivillige medhjelpere sørget for å servere både tidlig og sent. Rikholdig og godt, nok en gang!  Også mellom bibeltimer og under årsmøtet, ble det rigget til med forfriskninger, gjerne i sommersol utenfor møtesalen. Det er så godt å merke tjenersinnet som vil det beste for oss som kommer. Vi er mange som er takknemlige!

Og noen kom langveisfra, fra andre nordiske land kommer de for å få samles under slik forkynnelse. Og vi tar med at fra Indre Troms hadde noen satt seg i bilen på grunn av flystreik – og kjørte til Vestfold. Det er 26 timer én vei, for å få høre Guds ord og være med i de helliges samfunn. De syntes ikke de kunne gå glipp av sommersamlingen.

I tillegg til Årsmøtet ble Bibelskolens 30 års drift markert. På anmodning om å reise seg, var det svært mange tidligere elever i de fullsatte møtesalene. Mange uttrykker stor takknemlighet for hva rektor og lærere – ja, alle de som har sin tjeneste ved Fossnes, fikk bety for dem. Men det er alt av nåde! Måtte vi få ha en slik bibelskole – ennå en tid. Det er et bønne-emne, når vi ser de mørke skyer som stadig nærmer seg i horisonten.

Ingar Gangås ble takket for lang og tro tjeneste som både sekretær i NLL, og redaktør for bladet Lov og Evangelium. Nå står likevel både han og Marit som pensjonister fortsatt i tjeneste med et særskilt hjerte for Sør-Amerika – så langt helsa tillater. Redaktøransvaret overtas nå av ei redaksjonsnemd, med Per Bergene Holm som formann.

 

To av dagene holdt Solveig Ellingsen og Marit Bergene Holm barnemøter parallelt med seminarene på formiddagen. Mange satte stor pris på det! Å tilrettelegge forkynnelse for de små er viktig. Fra barnekor, solister, duett, kvartett og Fossneskor, var det oppbyggelig og god sang under alle samværene. Det beriker å oppleve sang og musikk som i innhold, form og fremførelse samsvarer med budskapet!

Sigbjørn Agnalt hadde seminarer om «Maskulinitet og femininitet» og «Ekteskap – et liv for hverandre». Det var dagsaktuelle temaer, belyst både rent menneskelig/psykologisk og åndelig. Opptakene ligger ute på nll.no. Også de to bibeltimene Per Bergene Holm holdt over Judas brev, ligger ute på nettsiden, vel verd å lytte til.

Bønnemøtene hver morgen var særskilt godt besøkt. På vitnemøtet hørte vi frimodige vitnesbyrd om både nød og nåde – fra unge og eldre.

Et åpningsord av Tollef Fjære kan avrunde referatet – som en nerve gjennom sommersamlingen i år: Fra profeten Sefanja som varsler om «Herrens dag».  Herrens dag er nær, den store. Vredens dag, dommens dag. Da skal menneskene bli fylt av angst.

«På den dagen…jeg vil la det bli tilbake hos deg et bøyet og ringe folk, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn. »  Sef 3:11-12.

Nord-Varhaug minnet om å «bevare ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.» (Ordspr 4:23). Når Jesus  sier «Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen», da må spørsmålet lyde:  Sover du?

Skrevet av Erik Asdahl