Det gjelder evigheten!

Misjonsordren som Jesus gav til disiplene før sin himmelfart, står fast: «Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende» (Apg 1:8).

Det har gått snart 2 000 år siden, men fortsatt er det noen som ikke har hørt evangeliet. Derfor gjelder den samme befalingen ennå, slik den lød på fjellet etter Jesu oppstandelse: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt» (Mar 16:15-16).

Det haster med å bringe ordet om Jesus ut til alle mennesker. Denne verden skal snart forgå. Men Jesus har lovt at det skal bli nye himler og en ny jord. Han vil at alle skal nås med innbydelsen til bryllupet i himmelen. De må få høre at Jesus er seierherren fra Golgata, som har overvunnet djevelen ved sin død og oppstandelse. Og at han snart kommer igjen for å hente sine og holde dom.

«For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være» (Mat 24:27). «Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer» (Mat 24:40-42).