Peters pinsetale

«Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle  dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!…

For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen! Men dette er det som er sagt ved profeten Joel: Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere ha drømmer.»

«Israelittiske menn, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham ihjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse hender. Ham oppreiste Gud, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast.»

«Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre brødre? Peter sa da til dem: Omvend dere, og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte [hedningene], så mange som Herren vår Gud kaller til seg.»

Apg 2:14-17;22-24;37-39