Kjærlighet til verden

«Lukas, den kjære legen, hilser dere. Likeså Demas.» Kol 4:14

Demas er nevnt tre ganger i brevene fra Paulus. Han nevnes sammen med Lukas og omtales som Paulus sin medarbeider. Men i sitt siste brev forteller Paulus at Demas hadde forlatt ham av kjærlighet til denne verden.

Demas er smertebarnet i Paulus sitt liv på samme måte som Judas var det i Jesu liv. De var med i den indre krets, men helt inn dit nådde verden med sine fangarmer. De ble et levende eksempel på at Bibelen taler sant når den sier: Om noen elsker verden, så er Faderens kjærlighet ikke i ham. Kjærlighet til verden og kjærlighet til Jesus utelukker hverandre.

Er du en Demas eller en Judas i den indre kretsen?

Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Verdens makt er stor. Du kan ikke løse deg selv fra den. Du er helt avhengig av Jesus. Derfor må du komme til ham som kan løse hver trell som er bundet til verden. Guds Sønn er den eneste som kan gjøre deg fri. Han rekker deg evangeliet, og lar ditt hjerte smake at du er elsket av ham. Han vender ditt hjerte mot seg selv. Han vekker din kjærlighet på ny, og lar deg også bekrefte at Bibelen taler sant når den sier: Vi elsker fordi han elsket oss først.

Dagen, 9. mai 2006