Søk
Close this search box.
Søk

Bønn i Jesu navn

Jesus sier: “Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn.” Joh 16:24

Bønn er ikke en prestasjon, men Gud har i sitt Ord befalt sine barn å be og han har gitt oss løfter om bønnhørelse.

I Jesu avskjedstale, rett før sin lidelse og død, sa Jesus til disiplene sine:

“Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få…” Joh 16:24

Jesus mente at disiplene til nå ikke hadde grunnet sin bønn på Jesu kommende forsoningsverk, de hadde ikke bedt i hans navn, i Jesu navn. Det finnes bare et navn som gjelder i himmelen, nemlig Jesu navn. Det er en guddommelig kraft i Jesu navn også for de mest uverdige mennesker. I kraft av Jesu navn får vi frimodig komme til Herren i bønn.

Jeg siterer nå to bønnevers av Lina Sandell, der hun foran Gud Fader henviser til Jesu forsoning. Begge versene er en bønn i Jesu navn:

“Se ei på meg, se ei på meg, se på din sønn, o Gud!

Se på hans sår og se meg ren i Hans forsoningsskrud!

For om du ser meg uten det, ei finnes håp for meg.

Da kan jeg ei bestå en dag, et øyeblikk for deg!

Nei, kjære Gud, se bort fra meg og se på Jesus Krist,

hvis død og blod på korset har betalt min skyld forvisst.

Ja, han er min rettferdighet, min hellighet, mitt alt,

for han har godtgjort alt for meg, ja, tusenfold betalt.”

John Bunyan, som levde på 1600-tallet, og som har skrevet den velkjente boken “Pilgrims vandring”, skriver i boken “Lov og nåde” følgende tankevekkende ord:

“Du kan for eksempel møte mennesker som ber en brennende bønn om at Gud må oppfylle deres ønske. De legger fram for ham sin store nød og minner ham om hans store barmhjertighet og skjønne løfter. Men hvis de ikke fester sine øyne på Guds rettferdige Lam, er også deres bønner framført i den gamle pakts ånd.”

Ja, disse ord av Bunyan stemmer overens med Bibelen, for Jesus sier:

“Ingen kommer til Faderen uten ved meg” (Joh 14:6).

Ordene “I Jesu navn” er et uttrykk for at man bygger sin bønn og sin tro på Jesu blodige forsoningsverk på Golgata, på hans kors og hans seierrike oppstandelse.

Du som ikke forsvarer din synd, men tar din tilflukt til Jesus, Guds Sønn, du kan komme inn i mørke og ha vanskeligheter for å tro at Gud vil høre bønnene dine og være deg nådig. Dine synder og dine forsømmelser anklager samvittigheten. Du kjenner på så lite frimodighet i bønnen. Hva kan du gjøre? Jo, dag for dag får du fortsette med å lese Guds ord (selv om du iblant kjenner på likegyldighet til Ordet), og du får i bønnen dag for dag gjøre opp med Herren, og nevne konkrete synder med navn – de synder du blir minnet om. Også dine tankesynder. Herren vet nøyaktig hva som rører seg i ditt liv, også i ditt tankeliv. Men han vil at du skal leve i lyset, altså at du ikke med viten og vilje skjuler noe for ham. Da gjelder løftet:

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 1Joh 1:7

Ofte får du vende tilbake til dette løftesordet

“Jesu Guds Sønns blod renser oss fra all synd”

og til andre løftesord i Bibelen, og tro at det gjelder deg, selv om du ikke kjenner og opplever troens glede og frimodighet. Martin Luther sier:

“Guds ord og løfte gjør din bønn god, ikke din andakt. Det er jo troen på Guds ords løfter som er den sanne andakten.”

Luther sier også:

“Å tro er å holde fast ved noen løftesord i Bibelen, når det føles som mest fortvilet.” (oversatt fra svensk)

Noen eksempler på løftesord i livets ulike situasjoner: Sak 4:6, 1Pet 5:7, Jes 41:13, Jak 1:5, Sal 37:5, Sal 116:3-5, Jes 54:10.

Vi får be direkte til Faderen eller direkte til Guds Sønn – se Joh 16:23 og Joh 14:14. Hovedsaken er at vi ber i Jesu navn. Bønn i Jesu navn når himmelen og Ordets løfter holder.

Skrevet av Henric Staxäng