Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til
en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var jeg bare i Chisinau, hvor jeg fikk treffe Natalia og
Vladimir, samt gjort en del nødvendige ærend knyttet til eiendom og bank mv.

På søndagen hadde vi to gudstjenester via Skype, først i Kamenka og så i Tiraspol. Jeg talte over Jer
8:20: «Innhøstningen er forbi, sommeren er til ende, men vi er ikke frelst». Vladimir oversatte.

I Kamenka var de samlet i forsamlingshuset, men i Tiraspol fulgte alle møtet via Skype fra sine respektive hjem. Der var smittetrykket så stort at de ikke våget å samles. Det har vært et par dødsfall og noen alvorlige sykdomstilfeller knyttet til covid-19 i forsamlingene. Begge steder fikk vi gode samtaler både over teksten og situasjonen i forsamlingene.

Det er et ønske om minst to besøk til i løpet av denne våren og forsommeren. Da håper jeg å få besøkt forsamlingene fysisk igjen. Jeg håper å få med meg noen på begge turene. Da vil vi kanskje også få anledning til å selge leiligheten til Natalia og Vladimir i Tiraspol, samt en garasje. De har lenge ønsket dette og ventet på bedre tider og priser, men har kommet til at det nok ikke vil bli så mye å få uansett, for det er lite endringer. De har slått seg til ro i Chisinau nå og har en grei leilighet å bo i der.

Be for forsamlingene og for Natalia og Vladimir, be om at Guds ord må få trenge gjennom, vekke
opp til omvendelse, tro og nytt liv!