Frimodighet i Jesu blod

«Men dere er kommet til (…) Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler bedre enn Abels blod.» Heb 12:22-24

Jesu Kristi blod taler alltid – og uten opphold – for Guds trone. Vår Far i himmelen er fornøyd og fryder seg over Sønnen som har fullført renselsen for våre synder og som nå sitter ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Jesus er Guds barns mellommann og advokat hos Gud. Han er for tronen, på våre vegne, og taler vår sak. Det er utelukkende på grunn av Jesu blod og hans bønner at Gud er nådig og rik på miskunn
mot oss. I oss selv kan vi aldri bli annet enn tiggere som må be om nåde.

Gud kan ikke se en eneste synd i den som er skjult i Jesu sår. Ved troen på Guds enbårne Sønn gjelder det rensende blodet. Kledt i Guds rettferdighets drakt – den som Jesus har tilveiebrakt – står vi rene,
rettferdige og hellige framfor Gud.

Men den som står for Gud med sin egen rettferdighet, og tror at han ved Guds nåde er blitt så mye bedre enn andre, er som fariseeren i templet. Han takket Gud for at han var kommet så mye lenger i sin helliggjørelse. Feilen var at han ikke kjente sitt eget syndige hjerte. Derfor hadde han heller ikke behov for frelsen i Jesus, en mellommann som kunne tale hans sak.

Vi er av naturen som den egenrettferdige fariseeren. Måtte Gud sette oss på tiggerplassen sammen med tolleren!