Juleevangeliets storhet

«Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss.» Gal 3:13

Det er så meget skjønt ved julens budskap. Og vi gjør rett i å dvele også ved det.

Men vi må heller ikke glemme at julenatt er Jesu første skritt på hans dype fornedrelsesgang. «Ordet ble kjød». «Han ble fattig da han var rik». «Han ble gjort til synd for oss». «Han ble en forbannelse for oss».

Det var ingen idyll Jesus trådte inn i. Men det var en herlighet han forlot. Og den verden han kom til, tok ikke imot ham; hver dag han levde her nede, måtte for ham være en lidelse. Og til sist ble han hengt på forbannelsens tre som en forbryter.

Men nettopp denne gru viser juleevangeliets storhet. For så høyt elsket han menneskene at han var villig til å gå inn under deres kår for å frelse dem. Og nettopp ved selv å bli en forbannelse, kjøpte han oss fri fra lovens forbannelse. Fordi han tok straffen, skulle vi gå fri.

Fredrik Wisløff, «Hvil eder litt»,
Luther Forlag, Oslo 1974