Innhøstning

Alle mennesker går mot en høst. Vi skal alle forlate dette jordelivet en dag. Det gjelder å være rede til oppbrudd når innhøstningen kommer.

«Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden», vitner apostelen Johannes (Åp 22:14). En engel hadde ført ham opp på et høyt fjell, og han ble vist «den hellige stad Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra Gud. Den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis» (21:10-11). Intet menneske på denne jord er i stand til å fatte hvor fint og godt det skal bli i himmelen. Der er alt fullkomment, uten synd. Du må ikke stelle deg slik at du ikke kommer dit.

«Se jeg kommer snart!», sier Jesus, «salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok» (22:7). Hva vil det si å være salig og ta vare på de profetiske ord – Bibelen?

Salig – det er å være i den lykkelige tilstand å høre Jesus til og være arving til himmelen. Det er å ha fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult. Den som har erfart det, elsker Jesus og hans Ord og venter hans komme. Hvordan er ditt forhold til Bibelen? Er du tvettet ren i Lammets blod og rede til å ta imot Jesus når han kommer? På dette avgjøres din evige skjebne.