Søk Jesus i Ordet!

«Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord.» Åp 19:13

Jesus har mange navn. Gjennom dem åpenbarer Gud hvem han er. Derfor er det viktig å gi akt på hva Gud kaller Sønnen.

Jesus heter «Guds ord». Han er ikke bare knyttet til Guds ord. Han er ett med det. Som ditt forhold er til Ordet, slik er ditt forhold til Jesus. Gjennom Ordet lærer du ham å kjenne. Ordet ikke bare taler om ham, han er «Guds ord».

Skal du vokse i kjennskapet til Jesus, må du vokse i kjennskap til Guds ord. Gjennom det blir øynene dine åpnet for rikdommen som er skjult der. Når du finner visdommens og kunnskapens skatter i ham, blir du fylt av kraft, frimodighet og glede. Satan vet at det er slik. Derfor prøver han på alle måter å få deg til å forsømme Guds ord. Lykkes det for ham, fjerner han Jesus fra deg. Det er hans egentlige hensikt. Han vil skille deg fra Frelseren. Derfor fyller han deg med ulyst til å høre og lese Guds ord. Han har en forbundsfelle i din gamle natur som ikke ønsker at selvlivet skal dødes. Det skjer nemlig når Guds ord får rom i tanke og sinn.

Du skal ikke gi etter for sjelefienden. Stå ham imot! La ham ikke holde deg borte fra Ordet! Hold deg nær til det! Da holder du deg nær til Jesus, og for ham må satan flykte. Det er velsignet å vende tilbake til Guds ord. Det har vært fornyelsens vei såvel i menigheten som i den enkelte sitt liv. Kan dette undre deg? Å vende tilbake til Guds ord er jo å vende tilbake til Jesus. Vi kommer aldri forgjeves til ham. Han lengter etter å lukke oss inn i den rikdommen som er fylt med nåde og sannhet.

Søk Jesus i Ordet! Du skal ikke lete forgjeves. Han vil selv åpenbare seg for deg.

Fra andaktsboken
«Ett er nødvendig»,
Lunde Forlag, 1989