Rettferdighetens brynje

«…vær iført rettferdighetens brynje.» Ef 6:14

Det neste som hører med til rustningen er rettferdighetens brynje. Brynjen dekker det mest sårbare – brystet og hjertet. Den er som et panser som beskytter selve livet. Ordspråkene (4:23) taler sterkt om dette: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det». Livet utgår fra hjertet, leste vi, og Guds ord lærer oss at det avgjørende for vårt åndelige liv er troen. Paulus skriver i Romerbrevet (10:10): «Med hjertet tror en til rettferdighet …». Og i det første kapitlet (v. 17): «Den rettferdige av tro skal leve».

Det gjelder ikke noe mindre enn selve livet, vårt åndelige liv. Djevelen vil få bort troen i hjertet. Da satan satte inn på Peter, sier Jesus: «Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte» (Luk 22:31). Peter sviktet og fikk kjenne anklagene som en kniv i hjertet. Men han døde ikke, for troen på Jesus sviktet ikke. Så angret han og gråt – og trodde: «Dine synder er deg forlatt».

En brynje må være hel og sterk, uten skade eller feil. Hvilken rettferdighet kan gi et slikt vern? Er det livets rettferdighet, den som er en frukt av livet med Jesus? Det er godt og rett at den finnes, men kan den bli en brynje til vern for vårt liv i Jesus? Nei, selv om det finnes noe som er av Jesus i livet vårt, er det allikevel høyst mangelfullt, og fullt av synd og brist. Hadde det stått: vær iført rettferdighet som brynje, kunne det vært naturlig at det var livets rettferdighet apostelen sikter til.

Guds rettferdighet
Men Gud har gjort en annen brynje for oss som holder. I Romerbrevet (3:21-22) leser vi om Guds rettferdighet: «Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror». Det er denne rettferdighet alle som tror på Jesus er kledd i. Den er for alle som tror, og den er over alle som tror. Den er vår rettferdighet for Gud og mot satan. Det er den Gud ser og vil se, og det er den satan møter, og derfor kan han ikke finne noe å anklage oss for innfor vår far.

«Da vi nå er rettferdiggjort av tro …» (Rom 5:1). Her brukes ordet rettferdiggjort, og i det fjerde kapitlet står det flere ganger: tilregnet rettferdighet. Å være rettferdiggjort er å være tilregnet og kledd i Guds og Jesu Kristi fullkomne rettferdighet. Ikledd denne rettferdighet jubler Paulus: «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja mer enn det; som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss» (Rom 8:33-34).

Hva Gud ser
Hvem vil anklage, hvem vil fordømme? Gud er den som rettferdiggjør. Det er denne rettferdighet vi alltid står i for Gud, også når vi ber. Nettopp da opplever vi så ofte at anklagene setter inn, aller mest når behovet for Guds hjelp er størst. Anklagene oppleves så rettferdige, for livet vårt vitner mot oss, det finnes ikke noe som er rent og uten synd. Vi må si som David i Salme 51:5: «For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg».

Det er godt at vi ser vår synd og er våkne når det gjelder den. Men her er det stor forskjell på hva Guds ord og djevelen sier. Gud viser oss en utvei: vi får bekjenne våre synder. Da er han trofast og rettferdig så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Så er vi rene og skyldfrie for hans øyne. Gud ser dem ikke mer, de er utslettet!

Djevelen er den fornuftige og realistiske og sier: –Det kan ikke være slik, slik som du er, ser Gud deg. Hver synd og urett, alt du har sviktet og gjort ham imot, det er hva han ser. Og da er det klart at han ikke tar imot noen bønner fra deg. Du har ingen rett hos Gud, det nytter ikke å be, det er ingen hjelp å få. Hans angrep rettes mot hjertet og troen, selve livet.

Da må vi ikke glemme rettferdighetens brynje, den som Gud vår far har kledd oss i. Når vi ved troen er i Jesus og ber i hans navn, står vi for vår far slik vi er i ham, og bare slik. Alt vårt eget finnes ikke her, ingen ting, ikke det minste. Vi er bare den renhet og rettferdighet som vi er tilregnet og eier i Jesus, og bare den! Synden finnes fortsatt i våre tanker, i vår bevissthet og vårt liv. Men ikke for Guds øyne, der vi står i Kristus, renset og rettferdiggjort!

«For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn» (Ef 1:4). Slik står vi for Gud i Jesus. I denne brynjen kan vi holde stand mot djevelens anklager, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Og så kan vi be med frimodighet og tillit til vår far som gir dem gode gaver som ber ham. Ingen ting står i veien for at han kan gjøre det han vil, å oppfylle det løfte som vi fikk gjennom Jesus: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn» (Joh 16:23).

«Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep!» (Ef 6:11).