Rapport fra misjonsarbeidet i Moldova

«Men Guds ord er ikke bundet.» 2Tim 2:9

Et år preget av Covid 19
Tidlig på våren 2020 kom også koronaviruset til Moldova. Det har preget både den stedlige virksomheten og kontakten helt fram til i dag. Moldova, inklusive Transnistria, har en befolkning på fire millioner. Pr. utgangen av mai 2021 er det registrert godt over 6 000 døde. Tallet er trolig en god del større, da registreringen nok er mangelfull. Det samme gjelder registrering av smitte. Testing koster penger og mange ser seg ikke i stand til å betale det testingen koster. Bare personer med klare symptomer får gratis testing.

Det var planlagt flere besøk våren og sommeren 2020, hvor først Erik Asdahl og Per Bergene Holm skulle reise på et kortere besøk i april, og John Peder Samdal med familien skulle ha et lengre opphold i juni 2020, noe av tiden sammen med Per Bergene Holm. Begge reisene måtte avlyses, og det samme gjelder alle forsøk på forskjøvede reiser til september 2020, april og juni 2021. Undertegnede har nå billetter til nok en forskjøvet reise i slutten av september. Det er håp om at den kan gjennomføres.

Forsamlingsarbeidet har også lidd under smittevernrestriksjoner i Moldova. Transnistria stengte tidlig grensene og sa lenge at de var fri for koronaviruset, men det viste seg snart at situasjonen var ekstra alvorlig der. Med dårlige sykehus, både med hensyn til kapasitet og utstyr, har koronaepidemien rammet hardt. Vaksinasjonen har også kommet langt senere i gang enn ellers i Europa, og ved utgangen av mai var det bare satt omkring 300 000 doser.

Flere i menighetene har opplevd å miste noen av sine pga. koronaviruset, og flere har vært innlagt på sykehus, blant annet diakonen i Kamenka, Sergej, og kona hans. De fikk alvorlig pustebesvær og trengte pustehjelp i flere dager. Nå er de vel ute av sykehus og tilbake i arbeid og menighet.

Turbulent politisk situasjon
Det har vært en turbulent politisk situasjon de siste par årene, med en rekke demonstrasjoner og mye politisk uro. Både på venstre- og høyresiden er det politikere som nok mest er interessert i å røkte seg selv, og alt for få politikere som er folkets tjenere og vil bidra til å hjelpe folk og land på fote.

Da en pro-europeisk president kom til makten i desember 2020, gikk den pro-russiske statsministeren av. Presidenten ønsker nyvalg til sommeren, og har også uttalt at hun vil få slutt på den utbredte korrupsjonen.

Utbryterrepublikken Transnistria er fortsatt sterkt knyttet til Russland. Her er det også innført lover som definerer enhver utenlandsk frivillig organisasjon (NGO) som utenlandsk illegal agentvirksomhet. Det er svært vanskelig å motta økonomisk støtte fra utlandet, noe som også får betydning for hvordan vi kan støtte den lutherske kirken i Transnistria.

Menighetsarbeidet
I den grad det har vært mulig, har forsamlingene i Tiraspol, Kamenka og Chisinau vært samlet regelmessig til gudstjeneste hver søndag og andre samlinger på ukedagene. Til tider har Vladimir forkynt og undervist gjennom Skype, og forsamlingene har fulgt forkynnelsen via pc hjemmefra. Nå som epidemien er på tilbakegang, samles man igjen mer som før.

I slutten av mai var det gudstjeneste i Kamenka hvor fire voksne som lenge har deltatt på gudstjenestene og andre samlinger, ble konfirmert. Det kan nok være et vitnesbyrd om at epidemien har skapt et visst alvor. Hvor dypt det stikker er ikke så godt å si. For å bli konfirmert må en følge en relativt grundig konfirmasjonsundervisning. Vladimir Moser har hatt denne undervisningen.

Ekteparet Moser
Vladimir har etter operasjonen i 2018 vært i mye bedre form og ikke hatt hjerterytmeforstyrrelser som tidligere. Vladimirs oppgaver er i første rekke å forkynne Guds ord for forsamlingene i Kamenka, Tiraspol og Chisinau. De to første stedene taler han hver søndag via Skype, mens han kan møte flokken i Chisinau ansikt til ansikt. Han har i tillegg utstrakt personlig kontakt med forsamlingsmedlemmene via Skype.

Natalia tar seg av det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA). I første rekke er det tale om mat og andre husholdningsartikler, men også noe medisiner og annet, som kanaliseres gjennom menighetene til trengende medlemmer i forsamlingene, samt til andre som henvender seg til forsamlingene for hjelp. Natalia knytter også kontakter med en rekke personer hun møter gjennom sin virksomhet, og flere har blitt vunnet gjennom hennes arbeid.

Økonomi
Det ble overført 270 861kr. til misjonsarbeidet i Moldova i 2020. Pengene har gått til lønn til Vladimir og Natalia Moser (100 % og 50%), diakoner, organister, vaktmester, regnskapsfører, husleie kontor, transport og diverse.

Behov for forbønn
La oss fortsatt be for den lutherske kirken og misjonsarbeidet i Moldova. Be høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst.

Den politiske situasjonen er fortsatt meget ustabil, både i Moldova og Transnistria, og avskjærer Moser fra forsamlingene. Det er fortsatt et bønneemne.

Men framfor alt må vi be om at Guds ord må få gripe hjertene og skape brennende kristne mennesker i forsamlingene, mennesker som kan vinne andre i sine omgivelser for Guds rike.