Jesus møtte dine synder på Golgata

«Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Jes 43:21

Skal Guds ord bli til hjelp, er det ikke nok at du forstår det. Du må også tro det Herren har sagt. Når Gud forsikrer at han ikke kommer dine synder i hu, skal du ta til deg dette vidunderlige budskapet.

Vi er tilbøyelige til å mene at vi ikke kan være vantro hvis vi ikke avviser Herrens ord. Men det er galt. Møter du det ikke med tro og tillit, er du en vantro. Tar du ikke imot Ordet, blir det deg ikke til frelse, men til dom.

Å høre Guds ord virker enten til forherdelse eller liv. Det gjelder også hans største og herligste løfter. Mange blir forherdet når de hører at Gud ikke kommer deres synder i hu. De kan høre og høre, men de fatter ingenting. Guds ord blir uten frukt. Det blir ikke tatt imot. Derfor skaper det heller ikke glede.

Når Gud har sagt at han ikke kommer dine synder i hu, er det synd mot ham om du ikke stoler på det. Ja, det blir å stemple ham som upålitelig. Det skal du ikke gjøre. La i stedet dette herlige Ordet bære frigjøringen inn i ditt hjerte! Herren har løst deg fra alt det du har gjort.

I stedet har han tilregnet deg alt det Jesus har gjort. Derfor skal du ikke bli forferdet når minnene om synden dukker opp. Du skal ikke gi deg over til dem og spørre hvordan det skal gå deg for Guds domstol. I stedet skal du holde deg til Guds ord. Du skal si til deg selv at det som Gud ikke lenger husker, vil ikke du heller tenke på.

Gud har glemt det han har kastet bak sin rygg. Derfor skal du også gjøre det. Hør derimot det Herren alltid husker: «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg».

Herren kjenner deg som en synder, som er tegnet i din forsoners hender. Jesu naglemerkede hender vitner om at det er gjort opp for alle dine synder. Jesus møtte dem på Golgata. Derfor skal du ikke møte dem. Herren kommer deg i møte med nåde.

Fra andaktsboken «Ett er nødvendig»,
Lunde Forlag, 1989