Kristninga på Dragseidet

Korset på forsidebildet av bladet er av hogd gråstein. Det er godt fundamentert i betong og står stødig selv om det er hele seks meter høyt. På tverrstykket står det: HER KRISTNET OLAV 4 FYLKER 997.

I året 997 innkalte Olav Tryggvason bøndene i fylkene Romsdal, Sunnmøre, Fjordane og Sogn til ting
på Dragseidet, ved Stadt. Kongen inviterte dem til å la seg døpe til «KviteKrist». I stedet for å utkjempe et slag med kongen, valgte de da heller dåp og kristendom.

Steinkorset ble reist i 1913 til minne om hendelsen, med hele 4000 personer til stede.

I 1997 ble tusenårsjubileet for kristninga feiret på den samme plassen. Veien forbi dette minnesmerket – Dragseidveien – går mellom Drage i sør og Leikanger i nord og er blant de aller første opparbeidede veistrekninger på Vestlandet. Fra gammelt av var det ikke uvanlig at folk heller ville krysse denne «landtunga» til fots i stedet for å seile rundt det farlige Stadthavet i dårlig vær.

Når stormen herjet som verst, hendte det til og med at noen foretrakk å dra båten sin over land over dette eidet. Dette kan muligens være opphavet til navnet Dragseidet (opplysninger bl. a. fra oppslagstavle på stedet).