Anker for sjelen

«Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss.» Heb 6:19-20a

Et anker har som oppgave å holde båten i ro, den ikke skal drive av. I storm og uvær er det nødvendig med trygg forankring.

Jesus er det eneste sikre anker for vår sjel. Han har båret fram ett eneste offer for synder. Da frelsen var fullført, ble han opphav til en evig frelse for hver den som tror ham, og han har som forløper for oss satt seg ved Guds høyre hånd.

At Jesus sitter ved Faderens hånd i himmelen betyr at frelsen er «fullbrakt». Det trengs ikke noe mer offer for synd. Jesus gikk inn under Guds vrede i ditt og mitt sted. Da Jesu blod rant Golgata, hadde det en slik virkning hos Gud at all verdens misgjerning var sonet.

Dette blodet rant for deg. Jesu død og oppstandelse er den eneste sikre grunn å leve og dø på. Hør, du som ikke vet deg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet: Din frelse er sikker og forankret innenfor forhenget. Jesus gjelder i ditt sted.

Men bølgene er høye og du kjenner deg ofte redningsløst fortapt. Da skal du som er et Guds barn hvile i at Jesus er din forbeder hos Gud. Han ber for deg slik som han gjorde for Peter, «at din tro ikke svikte».

Han er den eneste som kan stille stormen og dra deg i sikker havn.