Ikabod

For en merkelig overskrift på en andakt, tenker du kanskje. Nei, ikke i det hele tatt! Overskriften er hentet fra et bibelord. I 1Sam 4 leser vi om hvordan filistrene erobret Guds paktsark etter en strid, der israelittene led et stort nederlag og mange mistet livet, blant annet prestene Hofni og Pinehas.

Da Pinehas hustru, som var gravid, fikk høre hva som hadde skjedd, satte veene i gang og hun fødte en sønn. Forløsningen ble så hard at hun døde, men rett før hun døde gav hun den nyfødte sønnen et navn.

«Hun kalte gutten Ikabod* og sa: Bortveket er herligheten fra Israel – for Guds ark var tatt, og for hennes svigerfars og hennes manns skyld. Hun sa: Bortveket er herligheten fra Israel, fordi Guds ark er tatt.» (1Sam 4:21-22)

Navnet Ikabod betyr «uten herlighet». Dette gir oss noe å tenke på. For Guds ord er levende og berører i høyeste grad også oss som lever nå. Vi spør: Hvem er Ikabod? Svar: Det var ikke bare en nyfødt gutt for lenge siden, men det er også du og jeg! Hvert menneske er etter syndefallets dag en Ikabod – uten herlighet. Slik er vi allerede fra fødselen av. Bibelens ord om arvesyndens virkelighet (f eks Sal 51:7, Ef 2:3) er ufravikelige og gjelder alle.

«Alle har syndet og mangler Guds herlighet.» (Rom 3:23).

I syndefallet røvet djevelen Guds herlighet ifra oss. Derfor er hvert menneske av naturen en Ikabod. Uten herlighet. Vi er fortapte, vi er uten den renhet, herlighet og fullkommenhet som vi måtte ha for å komme inn i himmelens vidunderlige verden.

Men Gud være takk at han sendte Frelseren! Jesus kom for å frelse det som var fortapt. Når hyrdene av en engel fikk høre om Frelserens fødsel, står det at «Herrens herlighet lyste om dem». Det var stort, men Guds herlighet lyste fremfor alt i Jesus.

«Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» (Joh 1:14).

Denne gudommelige herlighet får alle som tror på Jesus del i. Det er en herlighet som Guds barn selv ikke ser. Tvert imot, med sorg ser vi i stedet så mye av synd og brist i våre liv. Som kristen kjenner man seg på en måte stadig mislykket. Men det avgjørende er ikke hvordan vi føler det, men hvordan Gud ser på den som tar sin tilflukt til Jesus. Og det vet vi ut ifra Guds ord! Gud har utvalgt oss i Kristus

«for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.» (Ef 1:4).

Jesus sier i sin yppersteprestelige bønn, at den herlighet som han har fått av Faderen har han gitt til dem som tror på ham (Joh 17:22). Derfor, kjære kristne venn, som kjemper med «syndens daglige plage», som Rosenius uttrykker det, glem ikke hva du er og har i din Frelser. Profetien i Jesaja 60:1, kan gis deg som ikke kan være uten Jesus og hans forsoning.

«Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.»

 

«O, vad din härlighet är stor,

du kristna själ, re´n här på jord,

du som på Herren Jesus tror

och vilar endast vid hans ord;

Du som från synden vänt dig om,

försonat dig med Herren Gud,

du blott och bar till Jesus kom

och blev så klädd uti hans skrud.

(Lova Herren 442:1)

Skrevet av Göran Holmgren