Opptak fra nyttårssamlingen 2020/2021

I tabellen i denne artikkelen finner du opptakene til møtene fra nyttårssamlingen på Fossnes 2020/2021. Talere som er med er Finn-Widar Knutzen, Per Bergene Holm og Lars Fredrik Ellingsen.

Boka Finn-Widar Knutzen refererer til, Rettferdiggjort av tro av Olav Valen-Sendstad, kan du blant annet lese i her.

Et godt nytt år i Jesu navn ønskes dere alle!
MøteTalerTemaLivesending / Video
Tirsdag 29/12 19:00Finn-Widar KnutzenJesus - full av nåde og sannhet. Joh 1:14Opptak
Onsdag 30/12 10:00Lars Fredrik EllingsenDel 1: Er du fri?
Johannes 8:31-36
Opptak
Onsdag 30/12 11:30Lars Fredrik EllingsenDel 2: Er du fri?
Johannes 8:31-36
Opptak
Onsdag 30/12 19:00Finn-Widar KnutzenFrelst fra vreden, Rom 5:9Opptak
Torsdag 31/12 10:00Per Bergene HolmDel 1: Et liv i tjenesteOpptak
Torsdag 31/12 11:30Per Bergene HolmDel 2: Et liv i tjenesteOpptak
Torsdag 31/12 ca 21:00Finn-Widar KnutzenRettferdiggjort av tro, Rom 5:9Opptak
Fredag 1/1 11:00Finn-Widar KnutzenHøytidsmøte: Den gode hyrde, Joh 10:11-15Opptak