Nytt om navn – Bibelskolen

Sigbjørn Agnalt og Lars Fossdal sluttet som lærere ved Bibelskolen på Fossnes denne sommeren, Sigbjørn etter 14 år og Lars etter 28 år. Det er ingen tvil om at de begge vil bli savnet av oss ved Bibelskolen. Både Lars og Sigbjørn fikk spesiallagde gaver som takk for lang og tro tjeneste.

Lars Fossdal
Lars har vært med som lærer fra skolen startet opp i 1992, og har i de fleste årene undervist i Jesaja og Salmene, og det har også blitt noen år med Hebreerbrevet og andre fag. Han trodde ikke når han startet som lærer i 1992 at det skulle bli så mange år. For Lars har nok aldri sett på seg selv som lærer. Han har vært forkynner, og det har han også vært ved kateteret. Det har vært om å gjøre at elevene skal bli personlig berørt av undervisningen, ikke bare lære noe og tilegne seg noe med hodet, men at de først og fremst skal bli truffet av Ordet og få med Gud å gjøre personlig. Troen på Jesus er noe personlig, et forhold til ham er ikke av teoretisk art, men binder oss fast til Jesus med troens og kjærlighetens bånd. Det får sine følger for livet!

I de første årene var Lars også husfar, vaktmester og gymlærer. Han trivdes med noen praktiske gjøremål. Ved siden av skolen kjørte han de første årene også noe buss, og de senere årene ble det noen år som trailersjåfør i perioder. Lars gir seg ikke helt, men vil ta noen vikartimer av og til i løpet av vinteren.

Sigbjørn Agnalt
Sigbjørn begynte som lærer på Bibelskolen på Fossnes i januar 2006. Han har i alle år undervist i Matteus- og Johannesevangeliet, og ikke minst i sang- og musikk og sjelesorg. De to siste fagene har hørt til Sigbjørns særlige interesse i mange år, og han har tatt flere kurs og arbeidet mye med sjelesorg og psykologi de siste årene. Og det har blitt mange samtaler med elever som har hatt det vanskelig på ulike måter, både åndelig og psykisk. Sigbjørn fikk alltid god kontakt, ikke minst med dem som hadde det litt vanskelig.

Sigbjørn hadde også fra første stund av en interesse for at vi lærere skulle evaluere vår undervisning, og stadig forsøke å forbedre den, ikke bare innholdsmessig, men også pedagogisk. Noen av oss gamle i tralten har nok ikke vært så lette å endre på, men når det nå kommer inn nye krefter, så er det å håpe på at det blir mer pedagogisk variasjon og at undervisningen får et løft!

I de første årene var Sigbjørn bonde på si, og det har han vel egentlig aldri helt sluttet med, også etter at neste generasjon tok over gården. Nå har han startet eget firma og skal blant annet sette opp viltgjerder. Men vi er glade for at vi kan få ham tilbake og at han vil være vikar denne vinteren og fortsette å undervise i sjelesorg.

Nye medarbeidere
Når noen slutter, så må det jo nye krefter inn. Lars Fredrik Ellingsen har allerede vært lærer i to år, men tar enda flere timer fra høsten av. Han vil ta over Matteus- og Johannesevangeliet, i tillegg til Romerbrevet og Kirkehistorie som han allerede har. Og så kommer John Peder Samdal inn som ny lærer fra i høst. Han vil undervise i Jesaja og Salmene. Vi er svært takknemlige for at det er noen som tar over stafettpinnen og som vi er trygge for vil undervise i samme ånd som de som nå fratrer. Vi ønsker John Peder hjertelig velkommen i medarbeiderflokken denne høsten!

Så ber vi som tidligere om forbønn for alle oss som bor, studerer og arbeider på Fossnes. Vi er hjelpeløst avhengig av at Den Hellige Ånd får arbeide med den enkelte av oss, ved Ordet.