Søk
Close this search box.
Søk

Åpningshelgen på bibelskolen 15. – 16. august (med opptak)

Bibelskolen på Fossnes markerte starten på skoleåret med åpningshelg 15. – 16. august, opptak fra åpningshelgen lenger ned i innlegget. På åpningsmøtet om lørdagen fikk vi en åpning av timelærer Lars Fredrik Ellingsen, hvor han tok utgangspunkt i Johannes 16,9. «Om synd, fordi de ikke tror på meg.» Gud gjorde frelsen uavhengig av ditt og mitt hjerte.

Gud spurte aldri etter om du er slik at du nå kan tro. Det står «Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»

Rektor Per Bergene Holm presenterte så elevene. På bildet øverst ser dere:

Bakerst fra venstre: William Haugen, Marcus Popkema, Mathias Sundelin (Finland), Jostein Brennsæter, Per Henrik Bergene Holm, Samrawi Rezene (Sverige/Eritrea), Eivind Fjære.

Forrest fra venstre: Mae Ann Rivero (Filippinene), Sunshine Inteng (Filippinene), Ronalyn Dampilag (Filippinene), Anne Yi Bergene Holm, Mirjam Lid, Melissa Popkema, Marit Knutzen, Hanna Samdal, Marit Stensland, Hanna Björn (Sverige).

Mary Ann Mercado fortsetter som husmor. Vi er også så heldige å få tidligere elev Anders Olsson som miljøarbeider på bibelskolen. John Peder Samdal er ny timelærer, og skal undervise i Profeten Jesaja, Salmenes bok, og ha litt ansvar for bibelgruppa i de ukene han er på skolen.

Per minnet oss også om forbønn for bibelskolen, lærere og elever. «Vi er hjelpeløst avhengig av den Hellige Ånds lys, og at Ordet må bli åpnet for hjertene.»

Timelærer Martin Fjære talte over Jesaja 55, blant annet versene 8-13. Guds ord skal ha fremgang med alt Gud sender det til, og ordet er en person – Jesus. Guds ord sendes ut til de purpurrøde syndene, til de purpurrøde synderne – hør dette Ordet, for det, Ordet, skal gjøre hvit som snø. Ikke du, men Ordet. Ordet er liv og kommer med liv, det er virksomt og det gjør det som det er tiltenkt.

«Blott ett är nödvändigt – o, har du förstått,
Att, jämfört med detta, alt annat blir smått?
Allt annat blir smått mot det ena:
Att helt vara funnen i Frälsaren god
Och hava förlossning och frid i det blod,
Som ensamt från synden kan rena.»

– Lina Sandell

Om søndagen ble vi minnet om versene fra Johannes 6,66-69 av Asbjørn Fossli. Jesu liv vitnet om at han var hellig og ren. Likevel var det så mange som forlot ham. Vi blir også stilt ovenfor dette spørsmålet: «Vil også dere gå bort?»

Vi vil så lett bestemme selv, og så får ikke Jesus det siste ordet. Peter sa: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.»

Vi må gå til Bibelens Jesus. Der er lyset. Der er livet.

«Deg eg eiga må, min Jesus,
det er berre synd i meg.
Hjarta mitt er armt og øyde.
å så kaldt og dødt i seg!
I ditt dyre blod åleine
reint og godt det verta kan.
Ja, mitt hjarta vil eg lauga,
i det blod som for meg rann.

Deg eg eiga må, min Jesus!
Til ditt hjarta inn meg drag,
Og av Andens fullnad giv meg
Meir og mer for kvar ein dag
Lat din gode nådens Ande
Alltid meir få læra meg
Kva eg er utav naturen,
Men og kva eg er i deg!»

Opptak fra lørdagsmøtet på åpningshelgen finner du her.

Opptak fra søndagsmøtet på åpningshelgen finner du her.

Skrevet av Marie Louise Björn