Referat fra sommersamlingen i Mosvik

Det ble en gild samling på Innherred Kristne Skole helga 31. juli – 2. august , med ca. 100 påmeldte til sammen, selv om ikke riktig alle var med på alle møtene.

Vi fikk leie Haugtun forsamlingshus like ved (rett på andre siden av veien) til møtene ettersom vi ble så mange. Olav Fjære og Audun Kvalvik var med som ledere. Det var fint å ha Jan Eirik Berre og Tobias Fjell med som talere. Jan Eirik Berre hadde to møter, Tobias  Fjell og Ingar Gangås hadde hvert sitt. Bjørn Valde måtte melde forfall på grunn av sykdom, så vi hadde et sang- og vitnemøte i stedet, nede i fjæra.