Er du en misjonær?

«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matt 28:18-20

Er du en misjonær? Kanskje vil de fleste i første omgang svare: Nei, det er jeg ikke. Så tenker vi gjerne på de store organisasjoner som har et utstrakt arbeid ute i den vide verden, og de kvinner og menn som står i en slik synlig misjonærtjeneste. Men så tenker du kanskje videre og sier: Jo, egentlig så er jeg litt misjonær, jeg støtter gjerne opp når det gjelder å gi penger til misjonsarbeid og andre viktige støttefunksjoner som for eksempel forbønnstjeneste eller dugnadsarbeid som på ulike måter kan settes i sammenheng med misjon og kristent arbeid.

Da vil jeg si: Gud velsigne deg for den tjenesten du står i! Og må Gud stadig få gi oss et fornyet syn på disse ting, slik at vi ser storheten i å få være med i tjenesten på denne måten. Det finnes ikke små tjenester i Guds rike. Tjenesten får sin betydning alene i dette at den er villet av Gud. Ikke be Gud om å få en stor og synlig tjeneste. Be heller om å få se storheten og mulighetene i den tjenesten du har og står i! Det vil gi deg en ro og trygghet som er godt både for deg og for de som møter deg i hverdagen. Vandrer du slik i det lyset du har, så tror jeg også at Gud bruker deg, og får sin vilje når det kommer til hvilken tjeneste du skal ha. Om det nå ser stort eller smått ut i menneskers øyne, så har det i grunnen ingen betydning. Gud åpne vårt hjerte og våre øyne!

Men det var også et annet spørsmål vi skulle stille hverandre i dag. Hvordan er det å møte deg? Hva opplever mennesker som møter deg? Hvilken innflytelse har du på andre mennesker? Hvordan påvirker du dine omgivelser? Hvilke fotspor etterlater du deg?

Vi leste til å begynne med ordene «gjør alle folkeslag til disipler…» Jeg har hørt dette utlagt av èn som kunne betydningen av ordene i grunnteksten. Her er ordlyden litt annerledes. Det kan leses omtrent på denne måten: «øv disippelgjørende innflytelse på alle folkeslag». Når vi tenker på denne måten synes jeg det hele rykker litt tettere på livet. Du kalles av Jesus til å øve en innflytelse på andre mennesker slik at de drages til Jesus. Ditt liv i verden skal altså lokke andre til å komme til Jesus. Hvordan kan dette skje? Hvordan er livet ditt? Har Jesus en slik hjerteplass hos deg at det smitter like over på de mennesker som møter deg?

Vi må ikke la oss bedra. Vi er ofte opptatt av spørsmål og diskusjoner av teologisk og praktisk art som vel kan være viktige nok, som også berører det kristne livet. Men la ikke dette få et slikt fokus at frelseren Jesus kommer i andre rekke!

Er det dine egne meninger og kritiske bemerkninger til kristenhetens og verdens skjeve gang som fyller deg? Da er det også dette som flyter ut i dine omgivelser, og dette øver ingen innflytelse på andre mennesker som drar dem til Jesus, hverken i eller utenfor din forsamling. Takkebønner til Gud følger ikke i fotsporene til slike mennesker.

Har du lest hva som står i Salme 40:4?

«Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren

En dragende makt følger med det menneske som stadig er opptatt av Jesus, og hvor livet er en lovsang til Gud, en takk for nåden i Jesus. Denne dragende makt er ikke deg selv, det er Guds verk. Fest ditt øye på Jesus, han har lovet å være med, alle dager! Gud velsigne deg.

Skrevet av Thormod Fjell