Gud har alltid rett

«Hvordan skulle en mann kunne ha rett mot Gud? Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunne han ikke svare ham ett til tusen. Vis som han er av hjerte og veldig i styrke – hvem trosset ham og kom vel fra det.» Job 9:2-4

Når Guds vei er aller tyngst, kan vel hans arme barn sukke dypt og få trang til å gå i rette med Gud.

Men hvem kan vel beholde rett overfor ham? Herren vil gjøre deg stum. Du kan ikke svare ham ett til tusen. For han er vis av hjertet, og sterk av kraft.

Han vet bedre enn du hva som tjener til ditt vel. Han har kraft til å redde deg ut, når hans time er inne. Det er tryggere å fare i den største storm med ham ved roret, enn i stille farvann med roret i
egen hånd.

Derfor: Gå ikke i rette med ham, men gi ham fritt styre over hele ditt liv.

Fra andaktsboken
«Hvil eder litt»,
Luther Forlag, Oslo 1974