Møter og samlinger avlyst frem til 15. juni

Myndighetene har bestemt at «forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni 2020. Innen da skal det gjøres en ny vurdering. Innen 1. mai vil regjeringen ta stilling til store arrangementer i sommer» (Helsenorge, 2020). Trykk her for å lese mer om dette. Dette betyr at alle offentlige møter i regi av NLL avlyses frem til 15. juni og at vi innen 1. mai vil få en avklaring på om det blir mulig å arrangere sommerens samlinger. Det blir imidlertid sendt møter direkte på internett søndag formiddag kl 11.o0 – og du kan trykke her for å komme direkte til sendingene. Etterpå legges møtene ut på video-opptak her. 

Landsstyret var samlet 13.-14. mars og samtalte om den aktuelle situasjonen. Les gjerne orienteringen Landsstyret (LS) kommer med her. Dokumentet gir mye informasjon om mulighetene til å lese Lov og evangelium, se og høre taler på NLLs hjemmesider.

Når situasjonen er som den er, vil vi også benytte anledningen til å minne om muligheten til å se og høre tale fra tidligere møter og arrangement. Videopptak finner du her, og lydopptak her.

Asbjørn Fossli,
ansvarlig for møtelister på nll.no