Tjenestedeling – Mann og kvinne i hjem og menighet

Det pågår en debatt om dagen, blant annet i avisa Dagen, om tjenestedeling i menigheten. Vi vil derfor legge ut noe av det Mikkel Vigilius hadde på Fossnes for noen år tilbake om «Mann og kvinne i hjem og menighet» – mannens oppgave, kvinnens oppgave og menigheten.

Lydopptak av foredragene til Mikkel ligger ute under «Tidsaktuelle tema» i kategorien «Mann og kvinne – i hjem og menighet».

Nedenunder finnes powerpointen hans i PDF-format, samt opptak av timene hans som er lagt ut på Youtube.

PDF: Del 1 – Mannens oppgave
YOUTUBE: Del 1 – Mannens oppgave

PDF: Del 2 – Kvinnens oppgave
YOUTUBE: Del 2 – Kvinnens oppgave

PDF: Del 3 – Tjenestedelingen
YOUTUBE: Del 3 – Tjenestedelingen

PDF: Del 4 – Tjenestedeling – menigheten
YOUTUBE: Del 4 – Tjenestedeling – menigheten