Innsamling til forsamlingshus i Bolivia

«Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst.» Joh 4:35

Tidens mange tegn tyder på at det er høst, og snart kommer høstens herre for å sanke inn og skille
hveten fra agnene. Men ennå kaller Herren, og det ser ut til at han har gitt oss en åpen dør i Bolivia.

Der kan vi få være med å legge til rette for at flere kan få høre evangeliet om Jesus. Som dere
tidligere har lest, er det ønske om å bygge et forsamlingshus (luthersk senter) på landsbygda utenfor Sucre i Bolivia. Der har vår medarbeider René Villegas drevet misjonsarbeid med forkynnelse og opplæring i lengre tid. Men de har ikke noe eget hus å samles i.

Menigheten vokser, og nå ønsker de å ha en plass til undervisning og møter. Tomta er allerede kjøpt og betalt. Et ektepar fra landsbyen har gitt 250 kvm som gave (100 000 kr). Så har NLL i tillegg kjøpt 250 kvm (100 000 kr)med private gaver som er kommet inn. Nå viser det seg at kommunen tar 50 kvm til vei. Da forsamlingen hørte dette, bestemte de seg for selv å kjøpe tilsvarende i tillegg, slik at vi likevel får et halvt mål til sammen.

De 20 000 kronene som dette koster er en stor sum for dem, og viser at de forsaker mye for
at dette skal bli en realitet. Det er fattige mennesker som bor her, og de har ikke selv midler til å bygge et forsamlingshus. Nå kaller Herren oss, deg og meg, til å være med og hjelpe dem med dette byggeprosjektet. «Såmannen» vil bli stående som eier av huset.

Vil du være med?
NLL håper å kunne samle inn midler slik at vi slipper å belaste det ordinære budsjettet for Sør- Amerika. Gaver kan sendes til bankkonto: 3000 22 26193. Husk å merke gaven: «Forsamlingshus
i Bolivia»!

På vegne av NLL´s landsstyre,
Reidar Heian