Referat fra høstleiren på Ersdaltun 18.-20. oktober 2019

18.-20. oktober var det igjen høstleir på Haugli og 55 ungdommer fra både Vestfold, Rogaland, Agder og andre plasser var samlet om Guds ord.

På leiren gjorde vi litt forskjellig. Det var gåturer rundt i området, brettspill, samtaler, aktiviteter i gymsalen på Gyland Skole osv.

Jesus – livets brød

Møtene til John Peder Samdal handlet om «Hvorfor gjorde Jesus brødunderet?» Teksten var hentet fra Joh.6.5-13, Jesus metter fem tusen. De som var tilstede fikk ta del i brødunderet. Da han hadde gjort brødunderet ville de gjøre ham til konge, men da trakk Jesus seg tilbake. De skjønte ikke hvorfor han gjorde brødunderet, deres hjerter var forherdet. Jesus sa at han var livets brød, og uten ham ville de gå fortapt, men da tok de anstøt av ham. Gud ser til hvert menneske og vil lede dem igjennom sitt ord. Gud måtte dø for oss for ta vi kunne bli frelst. Vi mennesker har en pakt med Gud og det er forløsningen i Jesu blod, og bryter vi den er vi fortapt.

Kom til Jesus!

Kristian Fjære talte fra Jes 55. 1-5 og fra V 6-11. Vi kan komme til Jesus akkurat som vi er uten å gjøre noe for det. Gud taler til dem som ikke har noe: «Om noen tørster, han komme til meg og drikke» (Joh 7.37). Vannet er Jesu ord.

«Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær» (Jes 55.6). Men vi søker ikke Gud: «Det er ikke en som søker Gud, ikke én en eneste» (Rom 3. 11). Det er Gud som søker oss. «Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt» (Luk.19.10). I Matt 22.1-14 innbudte kongen til bryllup, men de ville ikke komme fordi de hadde andre ting som var viktigere. Da innbudte han de han så på veiene og det ble mange gjester, men en av de hadde ikke bryllupsklær på og ble kastet ut. Derfor, når Gud kaller på oss, må vi ta del i det og ikke forakte det.

Takk til John Peder Samdal og Kristian Fjære som talte for oss, og takk til Reidun og Olav som har ordnet alt slik at det ble leir i år også.

Skrevet av Edel Margrethe Larsen