Søk
Close this search box.
Søk

Se, din frelse kommer!

«Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, fattig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.» Sak 9:9

Overskriften over dette lille stykket passer godt som beskrivelse av adventstiden. Advent minner oss om gleden, håpet og trøsten som frelseren bringer med seg – og takken over å eie syndenes forlatelse i ham.

I disse ukene før julehøytiden gjør vi vel i å tenke over hva Jesu komme innebærer. Det finnes ikke noen større begivenhet for oss kristne enn at vår frelser, Jesus Kristus, kom til verden. Tenk – han ville bo iblant oss!

«Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet» (Joh 1:14).

Jesus, Guds Sønn, kom til verden med dette ønske: å bringe frelse og evig liv til oss, vi som ikke var i stand til å nå himmelen av oss selv. Det finnes ingen større gave enn denne store frelse. Vi kan ikke annet enn å glede oss. I stor forventning vil vi se fram til julens komme, i det vi minnes det store under, som også Paulus forkynner:

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere» (Rom 5:8).

Verdens lys kommer! Snart er det soloppgang! Hvilket salig håp, og hvilken vidunderlig begivenhet som er i vente!

Det er Herren selv som kommer – med Den Hellige Ånd – for å berede våre hjerter, slik at vi kan ta imot ham og si: «min frelse kommer!»

Skrevet av Gonzalo Ascarrunz

Oversatt av Ingar Gangås

Fra Såmannens blad i Sør-Amerika