En reise inn i profetienes landområder

En reise til Israel kan bli noe langt mer enn et besøk i gamle kirker og ruiner. Reisen kan bli en vandring i profetier som oppfylles i denne tid.

Per 1. januar 2018 var det til sammen 435 159 jøder som bodde i det bibelske landet Judea og Samaria. Medregnet er ikke de 315 000 jøder som nå bor i de østlige delene av Jerusalem, viste tall som Arutz 7 (Israelsk medienettverk, red. anm.) innhentet fra befolknings-registeret i Israel.

Når man tenker på at Judea og Samaria for det meste lå okkupert, øde og folketomt for jøder i nesten 2 000 år frem til 1967, må man sannelig spørre hva det er som har skjedd i dette området.

Svaret er meget enklere enn man kan forestille seg. Det er de gamle profetiene i Bibelen som er begynt å oppfylles. En av de mange profetier ble skrevet ned av Esekiel i 587 f.Kr.:

«For se jeg kommer til dere. Jeg vil la det bo folk på dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd. Og jeg vil føre mange mennesker opp på dere, hele Israels folk, og ruinene skal bygges opp igjen»
(Esek 36:9–10).

Nybyggertalsmann Motti Isaak forteller at da de kom opp til Judea og Samaria etter Yom Kippur-krigen i 1973, var det knapt noe lys å se. Når man i dag står på fjelltoppene i Judea og Samaria, blinker lysene fra mange bosetninger. Det er intet annet enn et mirakel at noe slikt kan skje, særlig når man ser at nesten hele verden er mot jødisk nybygging i landet hvor de jødiske patriarkene vandret.

Disse bosetningene har ikke bygget seg selv. Det er troende jøder som følger Bibelens anvisning om å vende tilbake til Eretz Israel og bygge landet. Det er også noen få kristne som tror på Bibelens profetier og står sammen med dem.

Nybyggerstrøk, Samaria. Foto: Olav Gangås

Det er ikke et eventyr. Det er virkeligheten. Det er Gud selv som går ut og skaper verdenshistorie med sin sterke arm. Ingen kan stanse forløsningen når Herren fører sitt folk opp på Israels fjell.

Esekiel forteller videre om dette i kapittel 36: «Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd i dere …»

Utdrag fra artikkel i Karmel Israel-Nytt (www.karmel.net)