Nøkkelen

De tre første numrene av Barnebladet Nøkkelen ligger nå ute under media. 

Formålet med de tre som er lagt ut er å gi en smakebit av barnebladet – kanskje finner du ut at dette bladet er interessant for deg eller noen du kjenner?

Abonnementsavgift er 200 kroner pr år, og det kommer ut 10 nummer i året.

Barnebladet Nøkkelen ble etablert høsten 2018, og første blad ble utgitt i januar 2019. Nøkkelen er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser! De tre første utgavene finner du her.