Å arbeide for Gud

Å arbeide for Gud er ikke bare å forkynne Guds ord, reise ut som misjonær eller drive foreningsarbeid. Alt det arbeid vi gjør, er arbeid for Gud når vi er hans barn.

På en gravstein i England sto det: «Her hviler John Smith, som i 40 år har laget sko til Guds ære i denne by». Han arbeidet for Gud hver dag i verkstedet sitt. Folk merker det nok, hvis vi gjør et arbeid så godt at det er til Guds ære. En kristen skal først og fremst være flittig og trofast i alt arbeid. Det er en gudstjeneste.

Å arbeide for Gud er å tenke på at Gud ser alt det jeg gjør. En kjent dansk forfatter beså Kölnerdomen. Oppe på et stillas arbeidet en mann med å siselere i stein helt oppe under spiret i den veldige kirken. Han hugget ut fine små blad i steinen. Da han ble spurt: «Hvorfor gjør du deg slik umak med dette? Publikum vil ikke se det om de bruker kikkert engang?», svarte arbeideren: «Gud er mitt publikum».

Gud kaller oss for sine tjenere, sine husholdere. Han vil betro oss en stor tjeneste her på jorden. Men først må vi være trofaste i ganske små oppgaver. Jesus sier: «Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke er tro når det gjelder pengene, som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelig store verdier?» (Luk 16:10-11).

«Gnisten», andaktsbok for unge, Luther forlag, Oslo 1981