Velkommen til sommersamling med årsmøte

10.-14. juli arrangeres den årvisse sommersamlingen med årsmøte på Bibelskolen på Fossnes. 

Vi minner om at alle over 18 år som ønsker å benytte seg av stemmeretten på årsmøtet, må ved påmelding gi beskjed om dette innen fristen 14. juni.

Årets gjestetaler er Gunnar Nilsson fra Sverige. Han vil belyse samlingens hovedtema, som er Jesu gjenkomst. I tillegg vil Sigbjørn Agnalt ha seminar over emnet sjelesorg. Parallelt med seminaret vil det være egne møter for barna ved Kari Brennsæter. For ytterligere opplysninger henvises til programmet.

Påmelding skjer til André Heian på e-post: andreheian@gmail.com eller mobiltelefon: 411 01 223. Vær rask med påmelding, da det fylles fort opp.

Last ned programmet her: Sommersamling-Fossnes-2019