Kjærligheten skal bli kald hos de fleste

Kjærligheten skal bli kald hos de fleste. (Matt. 24:12)

Jesus er kjærlighetens kilde. Han elsket oss inn i døden på korset, da Han ble gjort til synd for oss. Jesus er oppstått og det finnes nåde i Jesu navn.

Luther sier:

Bønnen – Gud vær meg nådig – er å stige over det store berget av Guds vrede som skiller oss ifra Gud. »

Salig er det menneske som personlig og daglig lever av nådens evangelium. Han får leve av uforskyldt nåde for Jesus skyld, tross at han ikke fortjener noe annet enn Guds evige vrede. Guds Ord sier: «Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre!» (Rom 13:8). Og Jesus sier om den siste tiden med tanke på den kristne forsamlingen: «Mange skal da falle fra…» (Matt 24:10) og i vers 12: «Kjærligheten skal bli kald hos de fleste.»

Apostelen Paulus beskriver den siste tidens kalde kjærlighet i den kristne forsamlingen med mange ulike uttrykk i 2. Tim. 3:1-5. Les gjerne disse versene! Blant annet står det at menneskene skal elske seg selv, være stolte, utakknemlige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, falske og overmodige.

Om du ikke daglig holder seg ved nådestolen Jesus, ikke lever av hans nåde og ikke lenger behøver Hans rensende blod, da kjølner snart kjærligheten din til Jesus og til dine trossøsken. Da begynner kjærligheten til oss selv å vokse, og vi begynner å synes om at vi er noe ekstra, og bedre enn andre. Kanskje tenker vi at Gud gjør akkurat samme vurdering som oss i ulike ytre saker – i sånt som kristne kan ha ulike oppfatninger om. (Det finnes slike saker der sanne kristne ikke kan ha ulike oppfatninger, og der får ikke Bibelens sannheter vike for kjærligheten!).

Hver eneste kristen som er botferdig, har ennå sine svake sider og kan handle uviselig. Men den sanne kjærligheten ser Jesus også i sine svake og feilende trossøsken, og kjærlighetens ånd er redd for en usunn kritisk ånd. En usunn kritisk ånd kjennetegnes ofte av en kald kjærlighet og er ikke redd for å fortelle og handle kjærlighetsløst, eller havne i uforsonlighet.

Du er kanskje alltid overbevist om at Gud gjør akkurat samme vurdering som deg i ytre spørsmål (f eks i hjem, skole eller forsamling), men tenk om ditt sinn og dine ord og handlinger i Guds øyne er direkte kjødelige? Gud som ser inn i ditt hjerte kan se en kald kjærlighet hos deg, med uærlige og falske motiver. Partisinnet kan også innta ditt hjerte. Alvorlig blir det om du tenker at du har rett til å leve etter kjødet og ikke trenger å oppsøke nådestolen Jesus.

Mange skal da falle fra.

Åndelig våkenhet og åndelig klarsyn forenet med en ydmyk, kjærlighetsfull og forsiktig ånd er sjeldent i den siste tiden.

Kjærligheten skal bli kald hos de fleste.

Be om hjelp til å kunne møte enhver medkristen med kjærlighet og respekt. Alle har vi ulik bakgrunn. En del kan ha hatt en vanskelig oppvekst i skole eller hjem, som på den måten har satt sine spor for livet. En del medkristne kan akkurat nå være inne i prøvelser og lidelser, som nesten ingen annen kan forstå. Gjør ikke livet enda verre for ditt medmenneske. Tenk også på den ensomme som behøver å få kjenne et varmt og kjærlig fellesskap.

Den kalde kjærligheten er i slekt med egenrettferdigheten. Bare for at du tar vare på Bibelen, hører Guds ord klart og rent og kommer til nattverden, så er det ikke selvsagt at du er på vei til Himmelen. Din egen fromhet er ingen trapp til himmelen. Hvordan er det med din avhengighet av Jesu nåde? Har kjærligheten til Jesus og til dine hjelpeløse og feilende trossøsken kjølnet?

Til sist: Den kristne kjærligheten viser seg i høy grad i ekteskapet. Helt kort:

Vær snill mot din hustru! Vær snill mot din mann!

Se 1. Pet. 3:7 og 1. Kor. 13:4-7.

Skrevet av Henric Staxäng
Oversatt av redaksjonen