Nøkkelen

Et barneblad på evangelisk, luthersk grunn

Velkommen til å følge vårt nye barneblad «Nøkkelen»!

Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer vil vi her bli kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser!

Bladet retter seg mot barn i alderen 3-15 år. Både små og store trenger å bli minnet om Nøkkelen, slik at den ikke blir borte for oss midt i hverdagens mange gjøremål.

Ønsker du bladet eller vil du bestille det til noen du kjenner? Send oss en mail med navn og adresse til:

Oppgi også hvem som skal betale bladet, med navn, adresse og mailadresse. Vær med å be om at Gud velsigner barnebladet! Vi gleder oss til å møte deg der!

Hilsen fra Nøkkelens redaksjonskomite

Ansvarlig utgiver: NLL
Abonnement (10 nr. pr. år): 200 kr
Kontonummer: 3000.22.26193

Gaver til bladet mottas også med takk!
Merk gaven med «gave til barneblad»!