Roseniusvekkelse i Bolivia og Peru

«Nå har jeg sett frelsen i Jesus for første gang i mitt liv. Først nå har jeg fred i samvittigheten. Jeg har funnet hvile. Hjertelig takk for andaktsboken du gav meg!»

Han som sa dette har vært pastor i en baptistforsamling i flere år. En måned tidligere hadde han fått Carl Olof Rosenius´ «Husandaktsbok» av evangelist René Villegas. Så fortsatte han å fortelle: «Jeg har doktorgrad i teologi fra før, men dette overgår alt hva jeg tidligere har lest! Hele livet har jeg strevd med å bli en skikkelig kristen og være et godt forbilde. Men alltid har det vært noe som manglet. Nå har jeg sett at Jesus har gjort alt til min frelse. Jeg slipper å streve, alt er gjort ferdig på Golgata. Jesus er min frelse, han er min fred.»

Og etter en liten tenkepause kom det: «Jeg har allerede fortalt fra talerstolen om endringen i livet mitt. Men de forstår meg ikke, og jeg merker allerede nå at det blir motstand når jeg forteller om hva som har skjedd. Derfor er jeg forberedt på at det kan bli vanskelig for meg framover».

René forteller oss gledesstrålende om møtet med denne pastoren og forandringen i livet hans. Vi er samlet til morgenandakt på «Såmannens» kontor i Sucre, Bolivia. Medarbeiderne Joel Vera og Gonzalo Ascarrunz er også til stede. De nevner flere eksempler; bøkene som Såmannen trykker når inn og blir til hjelp.

En representant for ei kvinneforening kom innom kontoret en dag og spurte om å få 20 eksemplarer av Husandaktsboken. Hun hadde selv fått åndelig hjelp ved å lese disse andaktene, og nå var det om å gjøre at de andre også måtte få boken. «Vi kommer til å benytte boken til høytlesning og studium når vi samles», fortalte hun.

Samtalen etter andakten denne dagen munnet ut i en takk til Herren. Nå trengs det nytt opptrykk av Husandaktsboken. Lageret i Peru er helt tomt. I Bolivia er det også nesten tomt. De fleste av de andre bøkene som er trykt er snart utgått fra lagrene. I tillegg til nye opplag, vil «Veiledning til fred» bli utgitt dette året. En del studiehefter er også klare for trykking. Alle manuskriptene legges ut på «Såmannens» nettside.

Hjertelig takk til hver og en som kjenner på et kall til å støtte dette arbeidet!

Gaver kan settes inn på bankgirokonto: 3000.16.68516