Gledelig vekst i Sør-Amerika

Fra første del av turen – i Arequipa. De besøkende fra Norge sammen med medarbeiderne Damián Heredia og Miguel Fuentes.

Jeg kan ikke gå til ro om kvelden før jeg har forvisset meg om at Husandaktsboken av Carl Olof Rosenius ligger lett tilgjengelig. Det er nesten så jeg må ha boken under hodeputa, slik at jeg kan lese et nytt stykke neste morgen når jeg våkner.

Det er en av de nye medlemmene i Pampa Aceituno, utenfor Sucre i Bolivia, som sier dette. Under besøket av Reidar Heian og Dag Rune Lid, i begynnelsen av oktober, fikk vi være med på en forbønnshandling for de sju første medlemmene i denne quechualandsbyen.

Turen startet i Peru og ble avsluttet i Bolivia. Marit og Ingar Gangås ble igjen et par måneder i Bolivia for å fortsette med litteraturarbeid og møter. I samråd med medarbeiderne ble det også innsatt eldste og diakoner i de to nye forsamlingene.

I neste nummer av «Lov og Evangelium» vil det komme mer stoff.