«Gjør deg rede til å møte din Gud!»

Midt i denne tid lyder ropet fra Herren til deg og meg: «Gjør deg rede til å møte din Gud!» (Amos 4:12).

Profeten har nettopp forkynt Guds vrede over et frafallent folk og fortalt hvordan det går når man vender Gud ryggen. Så lyder det så sårt, om og om igjen: «Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren». Herren ville frelse, men folket ville ikke la seg frelse. Men da må de også ta straffen, for Gud lar seg ikke spotte. Er det ikke det samme vi opplever i vårt land i dag? Vi har vært rikt velsignet på så mange områder, både timelig og åndelig. Men hvilken takk har Herren fått for det? Vi har som folk vendt Gud ryggen og foraktet hans Ord. Da må vi også ta følgene. Gud er den samme, og heller ikke i dag lar han seg spotte. Alt det vi ser rundt oss er endetidstegn som forteller at Jesus snart kommer igjen. Og da blir det kun ett spørsmål som er viktig: Er jeg rede til å møte min Gud? Kan du svare ja på dette spørsmålet, så er du et lykkelig menneske. Hvis du ikke kan det, så må du skynde deg å få din sak i orden før det blir for sent.

I dag kaller Herren, men du vet ikke om du får en dag i morgen. Men hør hvor kjærlig Herren innbyr oss til å komme til ham: «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt» (Jes 1:18-20). Så skal vi ikke la oss skremme av den onde tid vi lever i. Men vi trenger å be om at Herren må holde oss våkne slikat vi er rede til oppbrudd når anskriket lyder: «Se, brudgommen kommer!»

Arbeidet i året som har gått

De som har forkynt Guds ord for oss på møteuker, stevner og bibelhelger har vært: Martin Fjære, Rami Seppälä, Per Bergene Holm, Sigbjørn Agnalt, Steinar Malmin, John Peder Samdal, Bjarne Gjuvsland, Poul Larsen (DK), Andreas Årikstad, Gunnar Nilsson (S), FinnWidar Knutzen, Eivind Gjerde, Curt Westman, Immanuel Fuglsang (DK), Reidar Heian, Egon Jensen (DK), Dagfinn K. Natland, Torvald Kjetilstad, Hermann Geller (D), Ingar Gangås, Asbjørn Fossli, Rune Karlsson (S), John Rolleiv Vidnes, Odd Eivind Stensland, Gunnar Soppeland, Arvid Joramo, Gunnar Holth, Lars Fossdal, Thormod Fjell, Dag Rune Lid og Konrad Fjell. I tillegg har flere talt på enkeltmøter.

Vi takker Herren for at han enda driver arbeidere ut til sin høst. Det er nåde over nåde. Vi har kommet til dekket bord mange ganger også i året som ligger bak. Priset være Herren! Samtidig vil vi også få takke alle som har forkynt Ordet for oss. Vi har all grunn til å være takknemlige for at noen lar seg bruke av Herren i Ordets tjeneste. Vi ønsker Guds velsignelse over deres videre tjeneste. Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har vært: Stevne på Laberget leirsted, bibelhelg på Solgry, bibelkurs og nyttårssamling på Fossnes, ungdomsleirer: høstleir på Haugli i Vest-Agder, vinterleir på Hermanstølen i Valdres, påskeleir på Haugli i VestAgder og sommerleir på Trettenes leirsted i Vestfold, barneleir på Fossnes, pinsesamlinger: Mosvik, Langli, Skjæveland og Steinsdalen. I tillegg har det vært forkynnersamling på Fossnes.

Landsstyret

Siden forrige årsmøte har Landsstyret hatt tre møter (juli, oktober og april). Vi har behandlet 36 saker. Reidar Heian, Dag Rune Lid, Fredrik Thorbjørnsen, Jan Ove Heggdal, Magnus Samdal og Konrad Fjell har møtt fast i styret, i tillegg til Atle Barkve som er 1. varamann. Formann har vært Reidar Heian.

Med blikket festet på Jesus

Bibelen sier: «Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken, slik blomstrer han. Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger» (Sal 103:15- 16). Ja, vi merker at årene flyr av sted. Det er en liten tid, så er våre dager endt. Må vi nytte tiden og arbeide mens det heter i dag. La oss løfte våre øyne til allmaktens Gud og gjøre som det står i Hebreerbrevet (12:1b-2): «løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender». Vi takker misjonsfolket for forbønn for arbeidet både her hjemme og ute på misjonsmarken. Det er godt vi kan stå sammen og be for hverandre. Vi skal som troende søsken se på hverandre som en familie på vei mot himmelen hvor vi for evig skal være sammen og synge til Lammets pris. Tenk hvilken dag!

Reidar Heian (formann)
Konrad Fjell (sekretær)