Endetidstegn

«Om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem» (1Tes 5:1-3a).

Bibelen forteller at Jesu gjenkomst skal komme overraskende på menneskene. Samtidig formaner den de troende til å våke og være edrue, slik at vi kan være rede når Jesus kommer. «Himmelens utseende vet dere å tyde», sa Jesus en gang til fariseerne og saddukeerne som kom for å friste ham og be om et tegn fra himmelen, «men tidenes tegn kan dere ikke tyde». De visste at når himmelen var rød om kvelden, kunne de vente godvær neste dag. Og motsatt kunne det bli uvær dersom himmelen var rød og mørk om morgenen. Men «Jonastegnet» brydde de seg lite om (Mat 16:1-4).

Det samme kan sies om oss. Årstidene kjenner vi. Etter høst blir det vinter. Vi kan forutsi været. Meteorologene hjelper oss til bra treffsikkerhet. Med forskning, statistikk og beregninger kan vi tyde så mangt, på flere områder. Men selve «tegnet» – ordet om Jesus – har vi ringeaktet og slått vrak på! «Og se, her er mer enn Jonas!» (Mat 12:41), sa Jesus. Ham skulle vi være mer opptatt av. Folket i Ninive vendte om ved Jonas sin forkynnelse. La oss granske i profetiene og vende om til Jesus, slik at vi kjenner «tegnet» og kan ta imot ham når han kommer.