Virkelig fri

«Er jeg ikke fri?» sier apostelen Paulus i 1Kor 9, og fortsetter med at han som er fri, ikke har gjort bruk av sin frihet, men har gjort seg til alles trell.

Luther sa: «Et kristenmenneske er en fri herre over alle ting, og ikke underlagt noen. Et kristenmenneske er en villig tjener i alle ting, og underlagt enhver». Den kristne frihet er noe ganske annet enn vår tids «frigjøring». Der selvbestemmelse og selvrealisering råder, blir ikke menneskene frie, men bundet. Mens en tror seg å oppnå nye friheter, er sannheten at en blir mer og mer slavebundet – av tiden, av mennesker, av egne lyster, av synden og den onde. «Hver den som gjør synd, er syndens trell», sier Jesus.

Hvem er frigjort i forhold til alkohol? Er det den som er fri til å drikke det han lyster, eller er det den som er så fri at selv om han har frihet til å drikke, kan avstå fra det? Hvem er frigjort i forhold til synden? Er det den som kan synde fritt, eller er det den som er så fri at han kan avstå fra synden?Hvem er frigjort i forhold til pornografi? Er det den som kan se på all slags usedelighet på film og fjernsyn, internett og blader, eller er det den som er så fri at han kan la alt dette være? Hvem er fri i forhold til loven? Er det den som vil være fri fra enhver lov, eller er det den som frigjort fra lovens trussel og tvang, likevel fritt og for intet vil følge loven?

Bare gjennom Jesus kan vi i sannhet få en «fri vilje». «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri». Den kristne viser sin frihet ved at han ikke lar noe – verken mennesker, egne lyster, ting, synden eller den onde – få makt over seg. «Jeg har lov til alt – men ikke alt gagner! Jeg har lov til alt – men jeg skal ikke la noe få makt over meg!» (1Kor 6:12).

Den kristne er som en frikjøpt trell. Han er fri fra alt han har vært bundet under, fri til å gå hvor han vil. Han har lov til alt, står ikke på noen måte under tvang, men er virkelig fri. Samtidig er han bundet, men nå med kjærlighetens band. Den kjærlighet og nåde han har mottatt i Kristus binder ham til å tjene sin Herre og Frelser og alle mennesker, fritt og for intet. For slik er kjærligheten. Og slik er Gud. Bare den er virkelig fri som i kjærlighet viser seg som alles tjener.