Englene kommer til hyrdene

Utenfor Betlehem var det godt beite for feet, for kuer og sauer. Dyrene kunne gå der hele året rundt – det var ikke kaldere. Om natten drev gjeterne dyrene sine sammen innenfor et gjerde, og de holdt vakt om natten for å passe dem for ville dyr. Den natten da Jesus ble født gjorde de på samme måte. Hyrdene holdt vakt.

Mens det var stilt og rolig omkring dem, stod Herrens engel plutselig foran dem. Det ble lyst som om dagen, og hyrdene ble meget redde.

Men engelen sa: – Frykt ikke! Se, jeg bringer dere et godt budskap om en stor glede for alle folk: I dag er det født dere en frelser, som er Kristus, Herren, i Davids stad! Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn, svøpt og liggende i en krybbe.

Med det samme var det hos engelen en hel hær av engler som lovpriste Gud og sa: – Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker hans velbehag.

Da englene var faret opp til himmelen, sa hyrdene til hverandre: – La oss gå til Betlehem og se!

Glade skyndte hyrdene seg av sted, og lette til de fant barnet i krybben, og Maria og Josef. De fortalte dem alt det som englene hadde sagt dem ute på marken. Da hyrdene vendte tilbake til vakten sin der ute på marken, lovet de Gud og priste ham for alt det de hadde hørt og sett.

Immanuel Flood
Utdrag fra «Bibelske fortellinger»