Gudsfrykt

Når vi tenker på hvem Gud er,kan vi ikke annet enn kjenne enhellig frykt.

Store deler av vårt folk holderpå å miste respekten for dethellige. Guds navn misbrukes ogtrekkes ned i smusset. Helligdagenfår stadig mindre preg av helg.Og de andre budene krenkes utenblussel. Begrepet synd eksistererikke mer for mange.

Uten frykt for Gud og hans budkan ingen komme til sann erkjennelseav synd. Først når en møteren hellig Gud, vekkes ropet: «Hvaskal jeg gjøre for å bli frelst»?

Utdrag fra boken «De ti bud»av Fredrik Wisløff