Se opp!

En dekksgutt skulle for førstegang klatre opp i masten. Det gikkgodt i begynnelsen, men etter hvertsom han kom høyrere opp, ble hansvimmel og redd for å falle ned.

«Hva skal jeg gjøre?», roptehan og så ned på kapteinen, somstod på dekket og så på.

«Se opp, gutt!», ropte dennetilbake.

Gutten gjorde som kapteinensa, og uten frykt fortsatte han nå åklatre og fikk utført sitt arbeid.

Skal vi klare farer, vanskeligheterog fristelser, må vårtblikk være rettet oppad mot vårhimmelske Far.


«300 fortellinger»,Indremisjonsforlaget,Oslo 1946