Vil du holde korset opp for meg?

Da jeg var liten gutt, fikk vi barna lov å hjelpe mor og far når de gjorde i stand haven om våren. Vi fikk også hvert vårt lille bed, som vi kunne stelle som vi ville. Jeg minnes ikke hvordan de andre bedene så ut; men mitt eget bed hadde form av et kors.

Nå har vingårdens herre gitt meg et lite bed i Guds rikes store hage; måtte Gud lære meg å bevare og tegne korset også i det bed. Da skal jeg juble når en dag høsten er inne, og høstens herre kommer for å se til sin vingård.

– Jesus, vil du holde korset opp for meg når jeg vil fortvile? Når det blir mørkt i min sjel, og jeg ikke lenger tør tro mitt barnekår. Når hjertet vil fordømme meg og satan anklager, og jeg må gi satan rett. Jesus, vil du holde korset opp for meg da? Om bare korset får tale, må hjertets fordømmelse tie og selv satans anklage blir ugyldig.

– Jesus, vil du holde korset opp for meg når du kaller meg til arbeidet? Vil du tale til min egen sjel om Golgatas nåde, og seier, at jeg kan bringe menneskene det de trenger og tegne korset for deres øyne? Når jeg higer etter egen ære og folket løfter meg på hendene og svinger palmer. Når mismotet griper meg og tar tak om frimodighetens strupe og vil kvele meg, når menneskene ikke bryr seg om meg og ikke forstår meg, og jeg står alene. Jesus, vil du holde korset opp for meg da? For ditt kors må all min egen ære forsvinne. Ved ditt kors kaster troen mismotet av.

«Jesus, vil du holde korset
for meg når jeg skal herfra?
I min siste, hårde time:
Herre Krist, bli hos meg da»

– Når dødens dype dal blir mørk. Når mitt hjerte banker sine siste slag, når øyet skal briste i døden; når min fot skal inn på ukjent land; når min sjel skal stilles for tronen og dømmes, når mitt liv skal legges i vektskålen og veies. Ja, Jesus, vil du holde korset opp for meg da? Da blir dødsdalen lys. Da blir min domsdag, min kroningsdag, da blir evigheten fylt av bare jubel. En pris og en takk for det dyrebare kors.

Gjennom hele evigheten skal Lammet og korset stå for mitt øye.

Fra «Med ham til Golgata» Indremisjonsselskapets forlag, Oslo 1934