Nytt om navn – 2015

Ingar Gangås bad i vinter om at Landsstyret måtte arbeide med å få på plass en ny sekretær, etter at han har vært sekretær for Lekmannsmisjonen de siste 10 årene. Gangås vil fortsatt ha redaktøransvar for Lekmannsmisjonens blad «Lov og Evangelium» og ansvaret for ytremisjonsarbeidet i Sør-Amerika. Landsstyret vil takke Gangås for arbeidet han har lagt ned som sekretær, og ønske ham Guds velsignelse over det videre arbeidet i misjonen! Landsstyret vil fortsatt be om at misjonsfolket omslutter ham og Marit i sine bønner!

Konrad Fjell (32), opprinnelig fra Mosvik i Nord-Trøndelag, ble på Landsstyremøtet i juli kalt til stillingen som sekretær og leder for Lekmannsmisjonen sitt arbeid i Norge fra 1. august.Sekretærstillingen er en deltidsstilling og Fjell vil kombinere den med lærerstillingen ved Bibelskolen på Fossnes, hvor han begynte i 2014. Før dette (20102014) var han prest i Det Evangelisk, Lutherske Kirkesamfunn, Dalane menighet, i Egersund. De tre siste årene der var han også lærer ved Dalane kristne grunnskole i Egersund og Jærtun Lutherske Skole på Bryne, parallelt med prestestillingen i Egersund.

Fjell er godt kjent av mange misjonsvenner i Lekmannsmisjonen. I yngre år gikk han Bibelskolen på Fossnes. Senere tok han en mastergrad i teologi ved MF, og de tre siste årene av studiene (2007-2010), var han også timelærer ved Bibelskolen på Fossnes parallelt med studiene. Han har også praktisk pedagogisk utdannelse fra Høgskolen på Stord/ Haugesund.

Han er gift med Anette (f. Thorbjørnsen). De har to gutter på 3 og 2 år; Samuel og Lukas, og fikk nylig ei jente; Rakel Sofie. De bor i Sandefjord. Landsstyret vil be misjonsfolket omslutte både ham, Anette og barna i forbønn.

Landsstyret