Mitt vitnesbyrd

«Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» 1Joh 1:6-7

Elsk ikke verden!
Hvordan er det med deg som bekjenner deg som en kristen, lever du i lyset med ditt liv? Er du villig til å leve et amputert liv billedlig sett (Mat 5:29-30), hvor du sier nei til å kaste deg ut i en forlystelse med alt det denne verden frister med? Det er det Jesus mener når han sier: «Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete». Apostelen Johannes skriver: «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid» (1Joh 2:15-17).

Eller lever du i en virkelighet hvor det ikke er så farlig med synden, for det «er jo alt av nåde»? Men så glemmer du at nåden og det nye livet nettopp vil opptukte oss til å fornekte denne verdens fristelser: «For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er» (Tit 2:11-12).

Ja, ønsker du å ofre himmelbilletten til fordel for en kortvarig nytelse i synden? «Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra! Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under dem som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet» (Rom 6:15-16). Vil du ofre himmelbilletten til fordel for en kjæreste som vil forføre deg inn i et liv hvor du etter hvert bosetter deg i den seksuelle synden som ditt naturlige element, og det med den beste samvittighet? Er en tilfredsstillelse av deg selv, dine lyster og dine behov, viktigere for deg enn et evig liv i himmelen? Baktaler du med den beste samvittighet hver eneste dag? Overholder du hviledagen eller benyttes den til alle andre ting? Bestreber du deg på å ha et godt forhold til dine foreldre? Har du et godt forhold til dine medmennesker, eller mener du at du er i din fulle rett til å være sint på dem? La ikke solen gå ned over din vrede sier Bibelen (Ef 4:26).

Fly synden!
Alle er vi syndere og har synd, ja, vi er unnfanget i synd (Sal 51:7), og så får vi komme til Jesus med alt som tynger oss (Mat 11:28, 1Pet 5:7) – stort som smått – og han vil ta imot oss. Så lenge vi lever i lyset med våre liv og legger alt på ham – ja, så er ingen synder for store eller for små. Derimot kan vi ikke leve i synden som vårt naturlige element, hvor vi forsvarer den og ikke er villige til å ta et oppgjør med den: «For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige» (Heb 10:26-27).

Eller kanskje du er blitt så drukken av denne verdens «horelivs vin» (Åp 17:1-2, 18:3), slik at du lever i synden, men likevel aner fred og ingen fare? Ja, du har vært så opptatt med å tilsmusse dine øyne og ører med alt det denne verden lokker med; sider på internett du ikke skulle være på, blader, tv-serier, volds- og sensuelle filmer, uren og opprørsk musikk, karrierejag, materialisme – ja, all «grisematen» som denne verden lokker med – slik at du hører, men du hører likevel ikke, ser, men ser ikke (Mat 13:13-15).

I lignelsen om den bortkomne sønn (Luk 15:11-32) var det ikke han som ble igjen hos sin far som kom innenfor til festsalen. Nei, han trodde alt var i orden med ham. Det var han som fikk se sin egen synd og elendighet som kom innenfor (Rom 7:24-25). Du mener kanskje om deg selv at du «alltid har vært en kristen». At du går i menigheten, vitner, forkynner, er med i lovsangskor, går på bibelskole, profeterer og er grei og hyggelig; ja, se disse ting hjelper deg ingenting om du selv lever i hykleri (Mat 7:20-23).

Kom til Jesus!
«Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil vi gjøre når enden på dette kommer?» (Jer 5:31). Hva vil vi gjøre når enden på all elendigheten i de siste tider kommer, hvor vranglæren og synden også dras inn i Guds hus, slik det gjorde hos Israelsfolket? En dag skal vi stå innfor Gud med våre liv. Kan vi da si at vi tok opp vårt kors, fornektet oss selv og vår egen egoisme i denne verden (Mar 8:34-36)? Eller må vi si at en kortvarig forlystelse i denne verden ble viktigere for oss enn et evig liv i himmelen?

«Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt» (Jes 1:18-20).