På flukt

Barnestykke av Ingar Gangås
Midt på natten viste Herrens engel seg for Josef i en drøm.
– Ta Maria og Jesus med deg og flykt til Egypt! Kong Herodes leter etter barnet for å ta livet av det.
Herodes tålte ikke at det var født en konge som kunne ta fra ham kongemakten. De tre vise menn fra Østen hadde fortalt ham at nå var Kongenes Konge født.

Soldatene ble sendt ut på Herodes sin grusomme ordre:
– Drep alle guttebarn under to år i hele Betlehem og området omkring!Da trodde Herodes at han kunne sitte trygt på tronen. Men han visste ikke at Gud var mektigere enn ham, og at det som skulle skje med Jesus var bestemt på forhånd.

Samme natt tok Josef med seg barnet og dets mor og kom seg unna i siste liten.En tid etter dette var tiden kommet for Herodes, at han måtte dø. Det hjalp ikke at han var en mektig konge.

Da viste engelen seg på nytt for Josef, mens de var i Egypt:
– Nå kan du trygt reise tilbake, for de som sto barnet etter livet er døde. Alle må vi dø en dag. Det har Bibelen sagt.

Men vet du at Jesus døde for deg forat du kan få leve?

Han døde i ditt sted for å frelse deg fra synden og døden. Fordi han var syndfri, sto han opp igjen fra graven og er i dag i himmelen.

Jesus – Kongenes Konge – vil så gjerne eie hele ditt hjerte og sitte på tronen i ditt liv. Tro på ham, så skal du leve evig sammen med ham!