Ta dette formaningens ord vel opp!

Så lenge som et menneske vedblir å være en ydmyk og lydig disippel overfor Guds Ord, vil han høre og følge all Guds vilje og alt hans råd til vår salighet. Da kommer også Den Hellige Ånd til å fullføre sin gode gjerning som han har begynt i ham. Ånden kommer stadig til å avsløre det som ennå kan ligge skjult og rette på det som er galt.

Den tilstand at en ikke vil la seg hjelpe, inntrer i og med at mennesket gjør det til sin grunnsetning ikke å ta inn over seg det Guds Ord somstraffer og formaner, men gjør et visst utvalg av Guds Ord og ikke vil høre på det som tar fatt på synden og det gamle mennesket.

Når det gjelder hvordan vi skal leve som kristne her på jorden, kan vi aldri få nok av formaning, tukt og oppmuntring; og da er det nødvendig at vi tar dem til oss og retter oss etter dem i liv og gjerning så sant vi mener det alvorlig med å være kristne.

Utdrag fra «Husandaktsboken», Lunde forlag, 1973