Skynd deg!

«Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede.»Luk 19:6

Vi har det som regel veldig travelt i hverdagen og må skynde oss. Det er dårlig med tid og vi skal prøve å nå over det meste. Hvem kjenner ikke dette jaget? Men når det gjelder vårt forhold til Gud, blir det utsatt til vi tror at det blir en mer beleilig tid. Forholdet til Jesus kommer i andre rekke. Det er så lite om å gjøre for oss dette med Guds rike. Men Bibelen oppfordrer oss til å søke Guds rike først.

Sakkeus skyndte seg ned, og tok imot Jesus. Og det er viktig for oss å skynde oss ned når han kaller på oss, både når han kaller til frelse og når han kaller til tjeneste – og ikke minst til oppgjør. Dette skal du gi akt på.

Hvordan reagerte Maria da Marta kom og kalte på henne i stillhet med ordene: «Mesteren er her og kaller på deg? Da hun hørte dette, stod hun fort opp og gikk til ham» (Joh 11:28- 29). Hun ventet ikke til neste dag, på en bedre anledning senere. Nei, hun stod fort opp. Det var om å gjøre for henne å møte Jesus.

Jeg tenker også på når Israelsfolket skulle forlate Egypt og ete påskelammet. Det var med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden, og de skulle ete det i hast (2Mos 12:11). De måtte være ferdige til oppbrudd på kort varsel.

Bibelen sier: «For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være» (Mat 24:27). Da blir det ingen tid til å tenke seg om. Skynd deg! Dette er noe du må gi akt på!

I Matteusevangeliet (5:25) leser vi: «Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien!». Ingen vet hvordan morgendagen blir. I Guds ord heter det bestandig «i dag». «I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter» (Heb 3:7-8).

Kanskje sier Den Hellige Ånd til deg i dag: – Skynd deg! Det kan være din evige skjebne det står om. Eller det kan også gjelde et annet menneskes evige ve og vel om du ikke går når Gud kaller deg. Vi har ingen tid å miste og vi har verdens beste budskap å gå med. Det er mange som venter der ute.

Skynd deg!