Litteraturarbeidet i Sør-Amerika

Bolivia
Flyet fant sin «korridor» mellom de høye fjellene og siktet seg inn på den ikke så altfor lange flystripa i Sucre, Bolivia. Til sist en kraftig høyresving og så «datt» vi raskt ned på rullebanen. Det var som før, da vi bodde i denne byen midt på åttitallet, og det var underlig å være tilbake igjen.

Rektor for bibelskolen, og formann i litteraturkommitéen til den lutherske kirken, Iglesia Cristiana Evangelica Luterana (ICEL), ventet oss. Gonzalo Ascarrunz er utdannet veterinær, men arbeider nå i den lutherske kirken.

– Vi vil gjerne illustrere disse heftene før vi trykker dem. Quechuaindianerne er glade i bilder, sier Gonzalo. Han er med som kjentmann når jeg lager kontrakt med et trykkeri nede i sentrum av byen.

– Carl Olof Rosenius (syndenes forlatelse) og Josef Imberg (barnedåpen) til quechuaspråket, det er rart å tenke på.

To dager seinere sitter Marit og jeg på kontoret til generalsekretæren for kirken, Javier Villarroel, i byen Cochabamba. Tankene går 30 år tilbake i tid. Da ble Javier opptatt som medlem. Han var ungdom da. Det var første medlemsopptaket for oss som nye misjonærer i landet.

– «Martin Luthers teologi» av Carl Fredrik Wisløff er gått ut fra forlaget. De første 4 000 eksemplarene på spansk har tatt slutt, sier han.

– Jeg skal høre med Luthersk Litteratur-Mission i Sverige, sier jeg. Hvis ikke de kan hjelpe oss med trykkingen av et nytt opplag, kan jeg høre med misjonsvenner i Norge. Inntil 50 000 kroner skal vi klare å skaffe.

Før vi skiltes, skrev vi kontrakt på trykking av et hefte av Carl Fredrik Wisløff (Lov og Evangelium i forkynnelsen) og Ole Hallesby (om frelsesvisshet), de også på quechuaspråket.

Peru
Reisen fortsatte til Peru. Hverken i Bolivia eller Peru er det vanlig for folk flest å lese mye, men det viser seg likevel at det er interesse for litteratur som kan gi dem svar på livets spørsmål. Etterspørselen av «Den lille husandaktsboken» av Rosenius og Wisløffs «Jeg vet på hvem jeg tror», vitner om det.

Det arbeides nå med å få trykt en andaktsbok av Martin Luther i lommeformat, som en «syvende sans». De fire heftene som trykkes i Bolivia, vil også bli trykt i Peru, men språket må bearbeides og tilpasses de lokale forhold først.

Ved avreisen fra flyplassen i Arequipa, var de fleste av arbeiderne i den lutherske kirken, Iglesia Nacional Evangelica Luterana (INEL), til stede. Dette var i midten av november 2012.

– Når kommer dere tilbake? Det var lederen, Miguel Curse, som spurte.

Om bord i flyet som skulle ta oss tilbake til Norge ble det ikke sagt så mye mellom oss etter avgang. Hverken Marit eller jeg hadde trang til å bryte stillheten.

Bilder

Foto: Ingar Gangås

Innlosjering i Macusani, Peru

Quechuaindianere på markedet

Titicacasjøen med Copacabana, Bolivia, i forgrunnen. Peru i Horisonten.