Nytt fra bibelskolen – 2013

Vi hadde seks elever på bibelskolen i høst, men etter nyttår har det startet fire elever til, slik at vi har vært ti elever denne våren. Viktigere enn antallet, er at skoleåret får betydning for den enkelte som går her. Vær fortsatt med i bønn om at Den Hellige Ånd må få åpenbare ordet for hjertene og at den enkelte som arbeider på skolen får stå under Guds velsignelse i tjenesten. Der hvor Guds Ånd arbeider, setter også den onde inn, derfor vil det være kamp i hjertene, både hos elever og ansatte på en bibelskole.

Søknad
Foreløpig har vi ikke mottatt så mange søknader for neste skoleår, men det har vært en del som har tatt kontakt og gitt signaler om at de tenker å gå til høsten, så vi har et godt håp om å bli en fin flokk da også.

Kjøkken og matsal
Det har i mange år vært drøftet ombygging av kjøkkenet og utvidelse av matsalen på Fossnes, da kjøkkenet er upraktisk ved større arrangement og matsalen til tider for liten. Samtidig har det vært vanskelig å se for seg en løsning som er økonomisk forsvarlig.

Nå har det imidlertid kommet opp forslag til løsning som kan la seg gjennomføre. Kort fortalt tenkes det å forlenge taket utenfor kjøkkenet én meter mot parkeringsplassen på nordsiden, samtidig som en flytter ut veggen som fra før er noe inntrukket. Slik blir bredden økt med vel to meter. I tillegg blir det bygd ut et lite utbygg på 4,6 x 4,6 meter, som alene skal romme oppvaskkjøkkenet. Det opprinnelige oppvaskkjøkkenet samt den østre inngangen vil bli lagt til matsalen. Det vil gi omkring 50 kvm større matsal og plass til 40 personer ekstra.

Det nye kjøkkenet vil bli der det er i dag, men med to meter utvidelse mot nord, blir det mye bedre plass. Det vil også gi rom for et større kjøle- og tørrvarelager.

Leverandører og konsulenter har blitt rådspurt om innredning og storkjøkkenutstyr, og det har vært mange runder og omtegninger underveis, med vaktmester André Heian og husmor Ågot Lavik som de mest aktive medarbeiderne fra vår side.

André Heian har fått hjelp av Anders Olsson med tegninger for den utvendige ombyggingen. Planen er at søknad til kommunen skal være innsendt når dette leses. André håper at ombyggingen kan starte så snart som mulig, og målet er at det nye kjøkkenet skal stå ferdig til jul.

Prisrammen som er gitt fra landsstyret er på 1,5 millioner, mens foreløpig prisoverslag ut fra priser som er hentet inn på utstyr og arbeid, samt kalkyler for det øvrige, er på 1,4 millioner.